woensdag 2 mei 2018

Channeling #4: Arcturianen over heling

Het is altijd een verrassing wie ik ga channelen. Ik stel me open met mijn intentie om te channelen voor deze blog, om de mensen te helpen die dit lezen, en voel dat er een lichtwezen naar voren stapt. Deze keer mocht ik kiezen. Ik koos voor de Arcturianen. Dit zijn wezens met een hoog bewustzijn, die nauw betrokken zijn bij de voortgang van de mensheid en de aarde.

Natuurlijk willen wij een boodschap via jouw kanaal doorgeven. Met alle liefde. Deze boodschap gaat over integratie, een thema waar ook Roos mee bezig is. Het is belangrijk te begrijpen hoe heling en afscheiding op aarde werkt. 

Wij gaan nu iets uitleggen waar Roos al eerder een inzicht over doorkreeg. Een valkuil, in de wereld van healing en zelfhealing. Als je op het pad van bewustzijnsverruiming komt, en je gaat jezelf helen en je onbewust gemaakte pijn weer integreren, dan kan het zijn dat dit op zich nobele streven een afslag neemt. Heling veronderstelt namelijk dat er iets nog niet goed genoeg is, dat er iets moet worden genezen. Vanuit een hoger perspectief is dit geen waarheid. Alles is al heel. Maar vanuit de pijn voelt het alsof er iets ontbreekt. In deze positie is het belangrijk om te voelen dat ook de pijn er mag zijn. Dit is de helingparadox. Wellicht heb je hem al eens ervaren: je kunt pas werkelijk genezen als je accepteert wat er is. 

Dit kan een patroon gaan worden. Veel mensen lopen rond met het knagende, vaak onbewuste gevoel dat er iets mis is met hen. Ze weten niet wat, maar als het maar konden vinden, dan zouden ze alle problemen in hun leven kunnen oplossen. Ze zijn niet zoals de anderen, die succesvol zijn. Nee, bij hen ontbreekt er iets. Wij bekijken deze mensen, en ook jou, met niets dan liefde en mededogen. Voel maar, hoeveel respect wij hebben voor de zielen die ervoor hebben gekozen om mens te zijn. Een mensenleven kan gevuld worden met pogingen om deze innerlijke leegte op te vullen. Als er iets pijnlijks gebeurt, kan deze mens de schuld bij zichzelf gaan leggen. 'Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Was ik maar zus of zo. Kon ik maar dit of dat. Gebeurde dit maar niet bij mij, want bij anderen gebeurt het ook niet, dus moet er iets mis zijn met mij, en misschien verdien ik het zelfs wel om zo te lijden.'

Wij willen graag zeggen dat dit een moeizame manier is om in het leven te staan, en dat jullie zoveel liefde verdienen voor alle zoektochten naar het heilzame middel, de heilige graal. Zelfs mensen die niet spiritueel bezig zijn, zoeken hiernaar. In de vorm van een materieel symbool, zoals een villa of een auto, of in de vorm van een perfecte partner of gezin. Soms gaat het over schoonheid, gezondheid of rijkdom. 

Zelfs als je wel het licht in je leven hebt toegelaten, en je weer bent gaan herinneren wat je zielsoorsprong is (het licht en de liefde), kun je nog verstrikt zitten in dit denken. Heling wordt dan een manier om deze 'fatale fout' te ontdekken. Dat is heel mooi, wanneer een mens zo naar binnen keert en zichzelf weer heel maakt, door de lang onderdrukte emoties die begraven lagen weer naar de oppervlakte te brengen. Toch kan er ook een manier zijn waarop het zoeken naar deze pijnpunten een pijnlijk karakter kan krijgen. 

Wanneer je ervan overtuigd bent dat alles om je heen een spiegel is van jouw eigen pijnpunten, dan kun je gemakkelijk de dingen op gaan vatten alsof ze jouw schuld zijn. Schuld bestaat niet, vanuit ons perspectief. Er is niets dan liefde en fractals van bewustzijnsverruiming, vanuit ons perspectief. Maar wanneer je in een weg van heling zit, wees je er dan alsjeblieft van bewust dat er in essentie niets mis is met je. Zoek bij een tegenslag of confrontatie niet in jezelf naar de oorzaak, alsof jij er de schuld van hebt en je precies dezelfde eigenschappen hebt als degene die jou heeft getriggerd. 

Er is een belangrijk verschil, en dat is of je naar jezelf kijkt met liefde, of met veroordeling. De Wet van Aantrekking is nooit bedoeld als beschuldiging, en karma is absoluut niet gecreëerd met de intentie om boete te doen of 'slechte' daden goed te maken. 

In essentie gaat heling over het terughalen van onverwerkte ervaringen, waardoor emoties alsnog worden doorvoeld. Je ziel gaat nu bewust door de integratie van de emoties heen. Daardoor word je heel. Heling gaat niet over alles in jezelf afvinken wat niet klopte. Heling gaat over het omarmen van je authenticiteit. 

Een voorbeeld, laten we geld nemen, want dit is een groot thema voor de mensen die dit lezen. Als je niet genoeg geld hebt, wat is dan je reactie, nu je hebt geleerd om spiritueel te denken? Dat je niet in overvloedsbewustzijn zit. Geef jezelf niet de schuld. Dat leidt niet tot overvloedsbewustzijn. Je hebt niet iets verkeerd gedaan, dat je nu in deze situatie zit. Je hoeft niet te gaan zoeken naar het geweer dat het schot heeft afgevuurd, alsof je jezelf van boven naar beneden afklopt op verboden wapenbezit. We geven dit beeld om de associatie te leggen met de fouillering bij de grens, waarin je hardhandig wordt beklopt en bevoeld vanuit wantrouwen, alsof je een object bent, een minder individu met wellicht slechte plannen. Zo bevoel je jezelf, vanbinnen in je emoties, wanneer je denkt dat jij de schuld hebt aan de triggers in je leven. 

Het kan heel verfrissend zijn om naar het leven te kijken vanuit een nieuw perspectief, waarin je oprecht gelooft dat er niets mis met je is. Roos heeft dit ervaren, doordat zij oprecht geloofde dat zij Verlicht was - en dit was ook het geval, aangezien zij op een punt kwam waarop zij al haar karma had geheeld en haar schaduw had omarmd door in het hier en nu in eenheidsbewustzijn te zijn. En te blijven. Daarna heeft ze een tijdlang onderzocht hoe het ego werkte en hoe emoties in dit bewustzijn werken. Ze kwam tot de ontdekking dat het voor de mensheid niet de bedoeling is om het ego weg te cijferen. Dat emoties een zielstaal zijn. En dat fysieke signalen, die als onwenselijk worden beschouwd in jullie samenleving, worden gebruikt door je ziel om lessen te leren. Zolang zij in het moment aanwezig blijft, zal er niet opnieuw een deel in de schaduw worden gesteld. Dit stoelt erop dat zij haar emoties doorvoelt, en bewust omgaat met haar gedachten. Zij herkent haar ego nu. Zij weet dat het ego alleen maar wil beschermen wanneer de gedachten de conclusie trekken dat iets onveilig is, en er angst opkomt die wordt omgezet tot op overleving gerichte actie. 

In dit hele proces van groeien en leren, door middel van de emoties, fysieke signalen en het mentale bewustzijn, waarin het ego een extra tool is om contrast te ervaren, komt niet één keer de overtuiging voor dat er nog iets mis met haar is. Ze vraagt zich af wat er nu weer gebeurt. Maar er is geen spiegeldimensie meer in haar gedachten, waarin ze zich afvraagt wat voor deel van haar de ellende over zich heeft afgeroepen en dus 'verkeerd' is. 

Wij hebben in deze channeling bewust gebruik gemaakt van de lessen die Roos heeft geleerd, en leren haar ook wat zij allemaal heeft geleerd op een rijtje te zetten, voor haar eigen gebruik en dat van anderen. Deze blog was een samenwerking. Nu willen wij graag nog een afzonderlijke boodschap geven. Heel jezelf niet om je zorgen te verlichten. Heel jezelf niet omdat je geen anker kunt vinden in de wereld om je heen en machteloos op zoek bent naar een aanknopingspunt. Heel jezelf niet als je een conflict hebt met iemand die je laaiend maakt. Heel jezelf omdat je wilt ontdekken wie je bent. Heel jezelf omdat je volop de reacties en emoties wilt ervaren die jij hebt op de wereld om je heen. Omdat jij wilt weten waar je staat, in relatie tot de wereld, tot je omgeving, tot de mensen die met jou verbonden zijn. Heel jezelf om bewustzijn te vergaren over jezelf en je zielsherinneringen. Heel jezelf uit nieuwsgierigheid, omdat je wilt weten, groeien, leren. Heel jezelf omdat je hart breekt om mezelf zo te zien lijden, en je weet en vindt dat je niets dan liefde verdient. Heel jezelf zodat je nooit meer hoeft te voelen dat je op een of andere manier schuldig bent aan alles wat er verkeerd is in je leven en in de wereld. Bewandel de aarde met vertrouwen in je levensloop. Verbind je met je naasten. Vanuit je hart. Vanuit liefde. Dit kun je alleen als je open bent naar je eigen emoties. Als je geen flow ervaart, voel dan je emoties, want daarin ligt je flow. Neem een krachtdier, en laat je helpen door de symbolen en tekenen van de natuur. Heel het aardoppervlak, door afval op te ruimen, vriendelijk te zijn voor mens en dier en kind. Wees bewust en vriendelijk, en je levert een belangrijke bijdrage. De aarde kan zichzelf helen. Dat hoef jij niet te doen. Jij hoeft alleen maar jezelf te helen van het gevoel dat er iets geheeld moet worden. Jouw verantwoordelijkheid hoeft niet meer ervaren te worden als een last, een zwaarte, maar mag getransformeerd worden tot genieten van het leven. Dat is je verantwoordelijkheid. Transformeer je leven door te voelen dat je niets meer hoeft te doen of bereiken om goed genoeg te zijn. Je hoeft niets te helen, alleen maar te voelen. Deze compassie is als een vat vol goud, waarmee je hart gevuld wordt. En als jij gevuld bent met goud, trek je ook goud aan. Dit is overvloed. Het is heel simpel. Het is het loslaten van de overtuiging dat er een gebrek in jou schuilt, dat je moet helen. Het is hier en nu, liefde zijn. Hoe dat eruit ziet, dat is jouw reis, en hoe jij eruit ziet als je dat doet, dat is voor ons om te aanschouwen. Met plezier en verwondering en liefde en respect kijken wij naar jou, de mens als engel op aarde, die hier is om liefde uit te stralen en licht te schijnen. Wij hebben nog zoveel meer te zeggen. Dit is voor nu, voldoende. Leef vrij en draag een engel in je hart. In licht en liefde, de Arcturianen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten