dinsdag 26 september 2017

New age = old age (in een nieuw jasje)

Heb je wel eens het gevoel gehad bij zo'n typische new age-uitspraak dat het bullshit is? Ging je intuïtie af als een zacht piepend alarm, voelde je dat er iets niet klopte? Dat komt omdat veel new age gewoon wordt gebruikt om oude paradigma's te verkopen, in een nieuw, spiritueel klinkend jasje. Ik ga een grote lijst aan voorbeelden geven, die nu in mijn realiteit voorkomen en die ik belangrijk vind. Maar eerst even een inleiding.

Inleiding  (haha, dit is mijn humor hoor)
Van jongs af aan hebben we de normen en waarden van onze omgeving overgenomen, ook als die in strijd waren met onze eigen waarheid. Alles waarmee je je eigen gevoel, grenzen of emoties ontkent, noem ik voor het gemak even de conditioneringen van de 'old age'. Dit zijn onderdrukkende normen en waarden. We hebben namelijk als mensheid eeuwenlang in een systeem geleefd waarin het recht van de sterkste gold. De sterkste Manifestor met zijn manifestorpropaganda, die aan de top van de piramide stond en de Generators als slaven gebruikte, en de Reflectors als inquisitie voor wie er in opstand kwam. Toen was die hiërarchie correct, omdat we zo in elkaar zaten als mensheid. Maar inmiddels is onze soort aan het evolueren, is er een nieuw soort leiderschap gekomen dat uitnodigend is in plaats van dwingend (Projectors), en gaan we naar een tijd waarin elk uniek individu centraal komt. We zitten in een tussenfase en gaan over naar leefvormen waarin we opereren vanuit kleine groepen, in eenheid. Dit heb ik allemaal uit het Human Design systeem, je kunt op de website van Jovian Archive video's hierover vinden, de precieze links kan ik nog wel geven als je geïnteresseerd bent. 

Laat ik van start gaan met de voorbeelden, dan wordt vanzelf wel duidelijk wat ik bedoel.

Dummyvoorbeeld
Old age: Wat er al eeuwenlang word geroepen, gedaan of gedacht om ervoor te zorgen dat het systeem in stand blijft.
Old age in een new age-jasje: Wat de new age zegt met spirituele kreten, die kunnen worden gebruikt als herformulering van precies diezelfde old age-propaganda.
Mijn waarheid: Mijn waarheid, die mij is ingegeven door mijn gevoel, intuïtie, hogere zelf, gidsen en ook door mijn aardse persoonlijkheid en de schaduwkanten van mijn ego (de dingen waar ik me nu niet van bewust ben en wat ik ontken). Hoe dan ook is dit mijn unieke perspectief, gevormd en geïnformeerd door alle ervaringen en intenties die mij hebben gemaakt tot wie ik ben.
Is dit ook jouw waarheid? Iedereen heeft een eigen uniek perspectief, dus vandaar steeds de uitnodiging om te voelen of dit ook jouw waarheid is.
Waarom ik dit vind: Meer tekst en uitleg bij mijn waarheid, indien nodig.

Voorbeeld 1
Old age: 'Je moet je aanpassen aan je omgeving, als een slaaf.'
Old age in new age-jasje: 'Je neemt jezelf mee waar je ook gaat, je kunt het geluk overal in jezelf vinden.'
Mijn waarheid: 'Een omgeving moet jou energetisch ondersteunen.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Waarom die zogenaamde 'new age'-opmerking zo verraderlijk is, is omdat het je veel te lang in situaties laat blijven die destructief zijn voor je mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Je gaat interen op je uithoudingsvermogen en reserves. 'Endurism'. Dat is niet positief, in mijn optiek, als je zoveel kracht hebt dat je het heel lang kunt uithouden in een vijandige omgeving, en met kreten strooit als: 'het gaat erom met welke mindset ik naar mijn werk ga, ik moet gewoon positief denken'. Met andere woorden, 'het ligt aan mij'. Andere mensen kunnen tegen je zeggen: 'je moet het gewoon loslaten', of als ze je écht proberen te helpen: 'In welke trigger/plaatje/oude emotie/[insert spiritueel taalgebruik om aan te geven dat het allemaal jouw schuld is] word je geraakt? Je kunt immers alles in jezelf vinden en alles is een spiegel van jouw eigen innerlijk, dus als je hiervoor wegvlucht, vlucht je weg voor jezelf.'
Ja, dikke doei. Als je je grenzen stelt, en als een haas maakt dat je weggaat uit die vijandige omgeving, dan omarm je jezelf juist!
Herkenbaar? Voor mij wel. Ik was héél goed in het onderdrukken van mijn grenzen in vijandige omgevingen. Ik heb inmiddels geleerd dat ik in een omgeving moet zijn die mij energetisch ondersteunt. En als dit voor mij al geldt, met mijn sterk gedefinieerde G-centrum (in Human Design gaat dit op het hartchakra gebaseerde centrum over liefde, richting en de juiste omgeving), dan geldt het al helemáál als je dat centrum open hebt. Met andere woorden, dit geldt voor iedereen. Je moet in een omgeving zijn die jou liefheeft zoals je hogere zelf jou liefheeft, anders teer je weg als een plantje dat geen water krijgt. Dat is mijn waarheid, heel scherp gesteld, zonder enige nuance, want juist die 'ja maar' is precies wat alle ellende veroorzaakt. Ja maar, je moet je soms gewoon aanpassen toch; ja maar, je kunt niet alles hebben; ja maar, je moet nou eenmaal compromissen sluiten in deze wereld; ja maar, je moet toch je rekeningen betalen; ja maar, ja maar, ja maar...  NEE!

Voorbeeld 2
Old age: 'Je moet je emoties onderdrukken, anders ben je geen goede slaaf.'
Old age in new age-jasje: 'Je moet positief denken.'
Mijn waarheid: 'Positieve en negatieve gedachten zijn even belangrijke onderdelen van het menszijn, signalen die je aandacht richten op wat er speelt in je emoties.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Positief denken kan een manier zijn om je negatieve emoties te ontkennen en onderdrukken. Dat is ongezond. Negatieve emoties volledig doorvoelen is gezond. Dan komt er energie vrij waarmee je nieuwe positieve gedachten kunt gaan denken, maar dat gaat vanzelf zolang je niks onderdrukt in je emoties. Het heeft dus geen zin om geforceerd positieve gedachten te gaan denken, want die zijn een bijproduct van het leven als emotioneel gezond mens, net als negatieve gedachten.

Voorbeeld 3
Old age: 'Als iedereen zich met elkaar verbindt, komt er een opstand die de machthebbers van hun troon stoot, dus laten we van ieder mens een eiland maken door ervoor te zorgen dat ze zichzelf moeten redden en door schaarste en overlevingsdrang op niemand anders kunnen vertrouwen.'
Old age in een new age-jasje: 'Je moet alles uit jezelf halen, je kunt alles wat je nodig hebt in jezelf vinden, en je moet niet afhankelijk zijn van de goedkeuring van andere mensen.'
Mijn waarheid: 'We zijn als soort wederzijds afhankelijk, dat is gezond. We kunnen niet alles zelf. Andere mensen vullen aan wat er in jou ontbreekt. Zodra je een behoefte innerlijk erkent, zal het universum die vervullen, of dat nou door jouzelf gebeurt of door een ander.'
Is dit ook jouw waarheid?
Waarom ik dit vind: Ik heb ervaren dat ik niet alles uit mezelf kan halen. Ik heb ervaren dat zogenaamde 'zelfredzaamheid' en 'onafhankelijkheid' kluisters kunnen zijn die ons in eenzaamheid gevangen houden, waardoor we ons niet echt durven te verbinden met andere mensen. Je kunt veel zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. En sommige dingen kun je niet zelf. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen behoeften innerlijk erkennen, en dan zal het vanzelf duidelijk worden hoe ze vervuld worden. Misschien kun ze zelf ineens zelf vervullen, misschien wil je ze uitspreken en iemand anders vragen of die ze wil vervullen, of misschien worden ze bij verrassing al vervuld door iemand anders. Zo verbinden we ons met elkaar en kunnen we een nieuwe maatschappij creëren die ieders behoeften en grenzen respecteert.

Voorbeeld 4
Old age: 'Om écht efficiënte slaven te produceren, moeten die uniform zijn en dus hun unieke gevoelens en behoeften onderdrukken en de signalen negeren die hen gezond houden. Het maakt niet uit of een slaaf gezond of ongezond is, zolang die maar maximaal presteert.'
Old age in een new age-jasje: 'Je moet uit je comfortzone gaan, en je angsten aangaan.'
Mijn waarheid: 'Een comfortzone wordt vaak verward met je eigen grenzen en integriteit. Een angst wordt vaak verward met een egomechanisme. Maar angst bij het uit je comfortzone gaan, is ook het overlevingssignaal dat ons gezond houdt en onze integriteit bewaart.'
Is dit ook jouw waarheid?
Waarom ik dit vind: Een comfortzone ontstaat niet voor niets. Blijkbaar had je behoefte aan comfort en troost. Wanneer hebben mensen daar behoefte aan? Als ze zijn gekwetst. Ze trekken zich terug als een dier in een hol om hun wonden te likken. Zou het uit je comfortzone gaan verdere kwetsing opleveren? Doe het dan maar beter niet, dat zou gewoon stupide zijn. Als je wordt uitgedaagd om uit je comfortzone te gaan, ga dan na over welke grens je daarvoor moet gaan. Is dit een grens waar je over wilt gaan?
Angsten zijn boodschappen van ons lichaam. Voel goed wanneer je gezondheid en integriteit worden bedreigd. Neem alle tijd om dit te voelen als dit je niet meteen lukt - niet elk mens werkt hetzelfde, wat die intuïtie betreft. Welke grens wil je oprekken? Als het goed is, nodigt het leven je hiervoor uit op een zachte manier, zonder je te pushen. Misschien dat je zelfs merkt dat je groeit zonder dat je daarvoor heel ver uit je comfortzone hoeft te gaan! Wat is wijsheid? Kleine stapjes die gezond aanvoelen zijn wijsheid, in mijn optiek.

Voorbeeld 5
Old age: 'Om de top te bereiken, moet je een Manifestor zijn.'
Old age in een new age-jasje: 'Je moet je gevoelens uitspreken, je moet je grenzen aangeven.'
Mijn waarheid: 'Introversie en extraversie zijn in waarde gelijk. Soms is het onnodig om een gevecht aan te gaan met woorden of je gevoelens uit te spreken. Spreken is zilver, zwijgen is goud.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Het is veel belangrijker om gevoelens te erkennen. Introverte mensen uiten van nature alleen iets wanneer ze diep voelen dat dit resoneert. Ik vind het belangrijk om in een conflictsituatie te voelen: wat is wijsheid? Niet direct te gaan voor de extraverte, assertieve, stoere façade waarmee ik weliswaar mijn grenzen aangeef en mijn emoties uitspreek, maar tegelijk ook mijn hart dichtdoe en er niet meer durf te zijn in mijn kwetsbaarheid en gevoeligheid. Mensen maken op momenten van trauma namelijk een protector-zelf en een gekwetst zelf, en dat protectorzelf zal met hand en tand verdedigen, zonder dat dit het gekwetste zelf helpt te helen. Soms is het belangrijker om in jezelf te keren om dat gekwetste deel te helen, en pas als dit is geheeld, kan je eventueel nog een grens of mening of feedback uitspreken naar iemand anders toe. Niet meer vanuit het vechtende protector-zelf, maar vanuit heelheid en innerlijke integriteit. Andere mensen, die extravert zijn, geven ook wel feedback, dus span jezelf niet onnodig in. Niet alles rust op jouw schouders. Je hoeft niet on top of it te zitten. Je kunt ook gewoon je eigen plek innemen, hoe bescheiden, stil of introvert die ook is. Dat is geen zwakte. Niet iedereen hoeft aan de top van de piramide te zitten en de baas te zijn in een situatie. Jij hoeft de situatie niet de baas te zijn. Je waarde is er al. Je mag er al zijn. Je neemt al je ruimte in. Of je nou introvert of extravert bent, iets uitspreekt of niet, vecht of niet, dichtklapt of niet, feedback geeft of niet. Trap er niet in: er is geen top! Er is alleen maar gelijkheid.

Voorbeeld 6
Old age: 'Laten we een set gedragregels creëren zodat alle slaven zich hetzelfde gedragen en efficiënter zullen produceren, zodat wij ons luxeleventje in stand kunnen houden.'
Old age in een new age-jasje: 'Alle georganiseerde religie heeft wel iets met elkaar gemeen, en dit wat ze gemeen hebben is de objectieve waarheid.'
Mijn waarheid: 'Alles is een kwestie van perspectief. Ieder mens, ding, element in deze wereld heeft een eigen, valide perspectief. Er is geen objectieve waarheid.'
Is dit ook jouw waarheid? (Even een mindfuck, deze...)
Waarom ik dit vind: Zodra je een objectieve waarheid benoemt, ontken je een subjectieve waarheid. Door de mens gezegde dingen zijn altijd subjectief. Zelfs als ze zijn gechanneld van God zelf, is het altijd gefilterd door het perspectief, de menselijke vorm, van één mens. En bovendien, God is ook maar één perspectief. Waarom denk je dat ie zoveel verschillende mensen heeft geschapen? Omdat ie verschillende perspectieven wil beleven! Duh.

Voorbeeld 7
Old age: 'Mensen moeten niet voor zichzelf gaan nadenken, want dan zullen ze zich realiseren dat het systeem dat ze geaccepteerd hebben er alleen maar op is gericht ons luxeleventje in stand te houden.'
Old age in een new age-jasje: 'Ga uit je hoofd en in je hart.'
Mijn waarheid: 'Nadenken is fantastisch, want daardoor blijf je kritisch en let je op je persoonlijke grenzen en integriteit.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Het denken en het voelen zijn gelijk in waarde.

Conclusie
Ik wil niet zeggen dat al die new age-kreten per definitie slecht zijn. Ik wil bewustzijn verspreiden over de eventuele achterliggende intenties waarmee ze gebruikt worden. De één bedoelt er iets heel anders mee dan de ander. En soms is het alleen maar een spiritueel klinkende herformulering van iets dat je je hele leven al heeft beperkt. Mainstreamspiritualiteit, het soort dat je in tijdschriften tegenkomt (ik noem geen namen ;) ), is voor mijn gevoel vaak zo. Daarom kan het ook zonder al teveel weerstand mainstream zijn...

Eigenlijk hebben al deze old-age-in-een-nieuw-jasje-kreten hetzelfde thema: het onderdrukken van het gevoel. En daarmee: het onderdrukken van jouw waarheid en integriteit als individu. Vandaar ook dat ik in deze blog steeds de uitnodiging geef om te onderzoeken wat jouw eigen waarheid is. Mijn waarheid is namelijk niet de jouwe. Dit betekent overigens niet dat ik jouw waarheid helemaal kan omarmen of erop reageer zonder enige emotionele gehechtheid. Ik zit immers niet in jouw perspectief. Waarschijnlijk zal ik het niet volledig met je eens zijn als je jouw mening geeft, en wellicht zal ik zelfs reageren met pijn, boosheid of verdriet. Ik ben namelijk een mens, en ik heb emoties. Soms zijn zijn mijn reacties triggers in oude emoties: overreacting, emoties die groter zijn dan de huidige situatie eigenlijk rechtvaardigt. De reden dat ik getriggerd word, is omdat ik die oude emoties niet volledig heb doorvoeld op het moment dat ze opkwamen. Dat komt omdat ik in een maatschappij leef die het gevoel onderdrukt. Dit komt omdat we eeuwenlang een wereld hebben gehad die mensen onderdrukte als slaven, om ervoor te zorgen dat de top werd voorzien van een luxeleven.

Aan jou om te voelen of je het hiermee eens bent. Ik heb in ieder geval heerlijk mijn hart opgehaald aan ál mijn stokpaardjes bij elkaar, dus ik voel me nu enorm bevredigd. Zowel mentaal als emotioneel als fysiek als op hartgebied als in m'n ego. Ik werd laatst namelijk enorm getriggerd en daardoor kon ik deze blog schrijven. Ik ben immers ook maar een mens en ik doe altijd dingen vanuit verschillende intenties en lagen, waarvan ik me waarschijnlijk een deel niet eens bewust ben. Ja, laat ik daar maar vanuit gaan...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten