dinsdag 26 september 2017

New age = old age (in een nieuw jasje)

Heb je wel eens het gevoel gehad bij zo'n typische new age-uitspraak dat het bullshit is? Ging je intuïtie af als een zacht piepend alarm, voelde je dat er iets niet klopte? Dat komt omdat veel new age gewoon wordt gebruikt om oude paradigma's te verkopen, in een nieuw, spiritueel klinkend jasje. Ik ga een grote lijst aan voorbeelden geven, die nu in mijn realiteit voorkomen en die ik belangrijk vind. Maar eerst even een inleiding.

Inleiding  (haha, dit is mijn humor hoor)
Van jongs af aan hebben we de normen en waarden van onze omgeving overgenomen, ook als die in strijd waren met onze eigen waarheid. Alles waarmee je je eigen gevoel, grenzen of emoties ontkent, noem ik voor het gemak even de conditioneringen van de 'old age'. Dit zijn onderdrukkende normen en waarden. We hebben namelijk als mensheid eeuwenlang in een systeem geleefd waarin het recht van de sterkste gold. De sterkste Manifestor met zijn manifestorpropaganda, die aan de top van de piramide stond en de Generators als slaven gebruikte, en de Reflectors als inquisitie voor wie er in opstand kwam. Toen was die hiërarchie correct, omdat we zo in elkaar zaten als mensheid. Maar inmiddels is onze soort aan het evolueren, is er een nieuw soort leiderschap gekomen dat uitnodigend is in plaats van dwingend (Projectors), en gaan we naar een tijd waarin elk uniek individu centraal komt. We zitten in een tussenfase en gaan over naar leefvormen waarin we opereren vanuit kleine groepen, in eenheid. Dit heb ik allemaal uit het Human Design systeem, je kunt op de website van Jovian Archive video's hierover vinden, de precieze links kan ik nog wel geven als je geïnteresseerd bent. 

Laat ik van start gaan met de voorbeelden, dan wordt vanzelf wel duidelijk wat ik bedoel.

Dummyvoorbeeld
Old age: Wat er al eeuwenlang word geroepen, gedaan of gedacht om ervoor te zorgen dat het systeem in stand blijft.
Old age in een new age-jasje: Wat de new age zegt met spirituele kreten, die kunnen worden gebruikt als herformulering van precies diezelfde old age-propaganda.
Mijn waarheid: Mijn waarheid, die mij is ingegeven door mijn gevoel, intuïtie, hogere zelf, gidsen en ook door mijn aardse persoonlijkheid en de schaduwkanten van mijn ego (de dingen waar ik me nu niet van bewust ben en wat ik ontken). Hoe dan ook is dit mijn unieke perspectief, gevormd en geïnformeerd door alle ervaringen en intenties die mij hebben gemaakt tot wie ik ben.
Is dit ook jouw waarheid? Iedereen heeft een eigen uniek perspectief, dus vandaar steeds de uitnodiging om te voelen of dit ook jouw waarheid is.
Waarom ik dit vind: Meer tekst en uitleg bij mijn waarheid, indien nodig.

Voorbeeld 1
Old age: 'Je moet je aanpassen aan je omgeving, als een slaaf.'
Old age in new age-jasje: 'Je neemt jezelf mee waar je ook gaat, je kunt het geluk overal in jezelf vinden.'
Mijn waarheid: 'Een omgeving moet jou energetisch ondersteunen.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Waarom die zogenaamde 'new age'-opmerking zo verraderlijk is, is omdat het je veel te lang in situaties laat blijven die destructief zijn voor je mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Je gaat interen op je uithoudingsvermogen en reserves. 'Endurism'. Dat is niet positief, in mijn optiek, als je zoveel kracht hebt dat je het heel lang kunt uithouden in een vijandige omgeving, en met kreten strooit als: 'het gaat erom met welke mindset ik naar mijn werk ga, ik moet gewoon positief denken'. Met andere woorden, 'het ligt aan mij'. Andere mensen kunnen tegen je zeggen: 'je moet het gewoon loslaten', of als ze je écht proberen te helpen: 'In welke trigger/plaatje/oude emotie/[insert spiritueel taalgebruik om aan te geven dat het allemaal jouw schuld is] word je geraakt? Je kunt immers alles in jezelf vinden en alles is een spiegel van jouw eigen innerlijk, dus als je hiervoor wegvlucht, vlucht je weg voor jezelf.'
Ja, dikke doei. Als je je grenzen stelt, en als een haas maakt dat je weggaat uit die vijandige omgeving, dan omarm je jezelf juist!
Herkenbaar? Voor mij wel. Ik was héél goed in het onderdrukken van mijn grenzen in vijandige omgevingen. Ik heb inmiddels geleerd dat ik in een omgeving moet zijn die mij energetisch ondersteunt. En als dit voor mij al geldt, met mijn sterk gedefinieerde G-centrum (in Human Design gaat dit op het hartchakra gebaseerde centrum over liefde, richting en de juiste omgeving), dan geldt het al helemáál als je dat centrum open hebt. Met andere woorden, dit geldt voor iedereen. Je moet in een omgeving zijn die jou liefheeft zoals je hogere zelf jou liefheeft, anders teer je weg als een plantje dat geen water krijgt. Dat is mijn waarheid, heel scherp gesteld, zonder enige nuance, want juist die 'ja maar' is precies wat alle ellende veroorzaakt. Ja maar, je moet je soms gewoon aanpassen toch; ja maar, je kunt niet alles hebben; ja maar, je moet nou eenmaal compromissen sluiten in deze wereld; ja maar, je moet toch je rekeningen betalen; ja maar, ja maar, ja maar...  NEE!

Voorbeeld 2
Old age: 'Je moet je emoties onderdrukken, anders ben je geen goede slaaf.'
Old age in new age-jasje: 'Je moet positief denken.'
Mijn waarheid: 'Positieve en negatieve gedachten zijn even belangrijke onderdelen van het menszijn, signalen die je aandacht richten op wat er speelt in je emoties.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Positief denken kan een manier zijn om je negatieve emoties te ontkennen en onderdrukken. Dat is ongezond. Negatieve emoties volledig doorvoelen is gezond. Dan komt er energie vrij waarmee je nieuwe positieve gedachten kunt gaan denken, maar dat gaat vanzelf zolang je niks onderdrukt in je emoties. Het heeft dus geen zin om geforceerd positieve gedachten te gaan denken, want die zijn een bijproduct van het leven als emotioneel gezond mens, net als negatieve gedachten.

Voorbeeld 3
Old age: 'Als iedereen zich met elkaar verbindt, komt er een opstand die de machthebbers van hun troon stoot, dus laten we van ieder mens een eiland maken door ervoor te zorgen dat ze zichzelf moeten redden en door schaarste en overlevingsdrang op niemand anders kunnen vertrouwen.'
Old age in een new age-jasje: 'Je moet alles uit jezelf halen, je kunt alles wat je nodig hebt in jezelf vinden, en je moet niet afhankelijk zijn van de goedkeuring van andere mensen.'
Mijn waarheid: 'We zijn als soort wederzijds afhankelijk, dat is gezond. We kunnen niet alles zelf. Andere mensen vullen aan wat er in jou ontbreekt. Zodra je een behoefte innerlijk erkent, zal het universum die vervullen, of dat nou door jouzelf gebeurt of door een ander.'
Is dit ook jouw waarheid?
Waarom ik dit vind: Ik heb ervaren dat ik niet alles uit mezelf kan halen. Ik heb ervaren dat zogenaamde 'zelfredzaamheid' en 'onafhankelijkheid' kluisters kunnen zijn die ons in eenzaamheid gevangen houden, waardoor we ons niet echt durven te verbinden met andere mensen. Je kunt veel zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. En sommige dingen kun je niet zelf. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen behoeften innerlijk erkennen, en dan zal het vanzelf duidelijk worden hoe ze vervuld worden. Misschien kun ze zelf ineens zelf vervullen, misschien wil je ze uitspreken en iemand anders vragen of die ze wil vervullen, of misschien worden ze bij verrassing al vervuld door iemand anders. Zo verbinden we ons met elkaar en kunnen we een nieuwe maatschappij creëren die ieders behoeften en grenzen respecteert.

Voorbeeld 4
Old age: 'Om écht efficiënte slaven te produceren, moeten die uniform zijn en dus hun unieke gevoelens en behoeften onderdrukken en de signalen negeren die hen gezond houden. Het maakt niet uit of een slaaf gezond of ongezond is, zolang die maar maximaal presteert.'
Old age in een new age-jasje: 'Je moet uit je comfortzone gaan, en je angsten aangaan.'
Mijn waarheid: 'Een comfortzone wordt vaak verward met je eigen grenzen en integriteit. Een angst wordt vaak verward met een egomechanisme. Maar angst bij het uit je comfortzone gaan, is ook het overlevingssignaal dat ons gezond houdt en onze integriteit bewaart.'
Is dit ook jouw waarheid?
Waarom ik dit vind: Een comfortzone ontstaat niet voor niets. Blijkbaar had je behoefte aan comfort en troost. Wanneer hebben mensen daar behoefte aan? Als ze zijn gekwetst. Ze trekken zich terug als een dier in een hol om hun wonden te likken. Zou het uit je comfortzone gaan verdere kwetsing opleveren? Doe het dan maar beter niet, dat zou gewoon stupide zijn. Als je wordt uitgedaagd om uit je comfortzone te gaan, ga dan na over welke grens je daarvoor moet gaan. Is dit een grens waar je over wilt gaan?
Angsten zijn boodschappen van ons lichaam. Voel goed wanneer je gezondheid en integriteit worden bedreigd. Neem alle tijd om dit te voelen als dit je niet meteen lukt - niet elk mens werkt hetzelfde, wat die intuïtie betreft. Welke grens wil je oprekken? Als het goed is, nodigt het leven je hiervoor uit op een zachte manier, zonder je te pushen. Misschien dat je zelfs merkt dat je groeit zonder dat je daarvoor heel ver uit je comfortzone hoeft te gaan! Wat is wijsheid? Kleine stapjes die gezond aanvoelen zijn wijsheid, in mijn optiek.

Voorbeeld 5
Old age: 'Om de top te bereiken, moet je een Manifestor zijn.'
Old age in een new age-jasje: 'Je moet je gevoelens uitspreken, je moet je grenzen aangeven.'
Mijn waarheid: 'Introversie en extraversie zijn in waarde gelijk. Soms is het onnodig om een gevecht aan te gaan met woorden of je gevoelens uit te spreken. Spreken is zilver, zwijgen is goud.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Het is veel belangrijker om gevoelens te erkennen. Introverte mensen uiten van nature alleen iets wanneer ze diep voelen dat dit resoneert. Ik vind het belangrijk om in een conflictsituatie te voelen: wat is wijsheid? Niet direct te gaan voor de extraverte, assertieve, stoere façade waarmee ik weliswaar mijn grenzen aangeef en mijn emoties uitspreek, maar tegelijk ook mijn hart dichtdoe en er niet meer durf te zijn in mijn kwetsbaarheid en gevoeligheid. Mensen maken op momenten van trauma namelijk een protector-zelf en een gekwetst zelf, en dat protectorzelf zal met hand en tand verdedigen, zonder dat dit het gekwetste zelf helpt te helen. Soms is het belangrijker om in jezelf te keren om dat gekwetste deel te helen, en pas als dit is geheeld, kan je eventueel nog een grens of mening of feedback uitspreken naar iemand anders toe. Niet meer vanuit het vechtende protector-zelf, maar vanuit heelheid en innerlijke integriteit. Andere mensen, die extravert zijn, geven ook wel feedback, dus span jezelf niet onnodig in. Niet alles rust op jouw schouders. Je hoeft niet on top of it te zitten. Je kunt ook gewoon je eigen plek innemen, hoe bescheiden, stil of introvert die ook is. Dat is geen zwakte. Niet iedereen hoeft aan de top van de piramide te zitten en de baas te zijn in een situatie. Jij hoeft de situatie niet de baas te zijn. Je waarde is er al. Je mag er al zijn. Je neemt al je ruimte in. Of je nou introvert of extravert bent, iets uitspreekt of niet, vecht of niet, dichtklapt of niet, feedback geeft of niet. Trap er niet in: er is geen top! Er is alleen maar gelijkheid.

Voorbeeld 6
Old age: 'Laten we een set gedragregels creëren zodat alle slaven zich hetzelfde gedragen en efficiënter zullen produceren, zodat wij ons luxeleventje in stand kunnen houden.'
Old age in een new age-jasje: 'Alle georganiseerde religie heeft wel iets met elkaar gemeen, en dit wat ze gemeen hebben is de objectieve waarheid.'
Mijn waarheid: 'Alles is een kwestie van perspectief. Ieder mens, ding, element in deze wereld heeft een eigen, valide perspectief. Er is geen objectieve waarheid.'
Is dit ook jouw waarheid? (Even een mindfuck, deze...)
Waarom ik dit vind: Zodra je een objectieve waarheid benoemt, ontken je een subjectieve waarheid. Door de mens gezegde dingen zijn altijd subjectief. Zelfs als ze zijn gechanneld van God zelf, is het altijd gefilterd door het perspectief, de menselijke vorm, van één mens. En bovendien, God is ook maar één perspectief. Waarom denk je dat ie zoveel verschillende mensen heeft geschapen? Omdat ie verschillende perspectieven wil beleven! Duh.

Voorbeeld 7
Old age: 'Mensen moeten niet voor zichzelf gaan nadenken, want dan zullen ze zich realiseren dat het systeem dat ze geaccepteerd hebben er alleen maar op is gericht ons luxeleventje in stand te houden.'
Old age in een new age-jasje: 'Ga uit je hoofd en in je hart.'
Mijn waarheid: 'Nadenken is fantastisch, want daardoor blijf je kritisch en let je op je persoonlijke grenzen en integriteit.'
Is dit ook jouw waarheid? 
Waarom ik dit vind: Het denken en het voelen zijn gelijk in waarde.

Conclusie
Ik wil niet zeggen dat al die new age-kreten per definitie slecht zijn. Ik wil bewustzijn verspreiden over de eventuele achterliggende intenties waarmee ze gebruikt worden. De één bedoelt er iets heel anders mee dan de ander. En soms is het alleen maar een spiritueel klinkende herformulering van iets dat je je hele leven al heeft beperkt. Mainstreamspiritualiteit, het soort dat je in tijdschriften tegenkomt (ik noem geen namen ;) ), is voor mijn gevoel vaak zo. Daarom kan het ook zonder al teveel weerstand mainstream zijn...

Eigenlijk hebben al deze old-age-in-een-nieuw-jasje-kreten hetzelfde thema: het onderdrukken van het gevoel. En daarmee: het onderdrukken van jouw waarheid en integriteit als individu. Vandaar ook dat ik in deze blog steeds de uitnodiging geef om te onderzoeken wat jouw eigen waarheid is. Mijn waarheid is namelijk niet de jouwe. Dit betekent overigens niet dat ik jouw waarheid helemaal kan omarmen of erop reageer zonder enige emotionele gehechtheid. Ik zit immers niet in jouw perspectief. Waarschijnlijk zal ik het niet volledig met je eens zijn als je jouw mening geeft, en wellicht zal ik zelfs reageren met pijn, boosheid of verdriet. Ik ben namelijk een mens, en ik heb emoties. Soms zijn zijn mijn reacties triggers in oude emoties: overreacting, emoties die groter zijn dan de huidige situatie eigenlijk rechtvaardigt. De reden dat ik getriggerd word, is omdat ik die oude emoties niet volledig heb doorvoeld op het moment dat ze opkwamen. Dat komt omdat ik in een maatschappij leef die het gevoel onderdrukt. Dit komt omdat we eeuwenlang een wereld hebben gehad die mensen onderdrukte als slaven, om ervoor te zorgen dat de top werd voorzien van een luxeleven.

Aan jou om te voelen of je het hiermee eens bent. Ik heb in ieder geval heerlijk mijn hart opgehaald aan ál mijn stokpaardjes bij elkaar, dus ik voel me nu enorm bevredigd. Zowel mentaal als emotioneel als fysiek als op hartgebied als in m'n ego. Ik werd laatst namelijk enorm getriggerd en daardoor kon ik deze blog schrijven. Ik ben immers ook maar een mens en ik doe altijd dingen vanuit verschillende intenties en lagen, waarvan ik me waarschijnlijk een deel niet eens bewust ben. Ja, laat ik daar maar vanuit gaan...

zaterdag 23 september 2017

Wat ik vandaag heb gegeten

Een blog van eergisteren, want ik laat blogs graag een beetje rijpen voor ik ze publiceer, anders worden ze zo lang en heb ik niet genoeg tijd om ze in te korten. 

Ik start elke dag zonder enig idee wat ik ga doen. Ik laat mezelf wakker worden in wat voor gemoedstoestand ik ook heb en dan doe ik mijn ochtendritueel: water drinken en een (yoga-) ochtendgroet. Vanmorgen had ik behoefte aan wat meer fysiek energiewerk, dus besloot ik een geleide Qi Gong-sessie te doen. Ik voelde me daarna echt geweldig - energiek, ontgift, stromend, helder van geest - en nam me voor om dit vaker te doen. Daarna dronk ik een kop thee, at mijn havermout en ging aan het werk.

Havermout met amandelrijstmelk, appel, kaneel en gember,
met pittenmix en amandelen erop.

Aangezien ik pas bij mijn tweede maaltijd besloten heb om deze blogpost te schrijven, hier een foto van een andere havermoutmaaltijd. Hier had ik er appel door, maar vandaag alleen amandelen en een pittenmix, omdat ik wat minder suikers wil eten. Ik heb de amandelen in een spiraalvorm gelegd, want de spiraal is een beetje mijn ding op het moment.

Ik werkte aan mijn website - er staat nu iets over mij op een aparte pagina - deed promotie op Facebook voor mijn pagina en regelde allerlei sociale contacten en afspraken. Aangezien ik net ongesteld ben geweest, bruis ik van de energie, heb ik zin om veel te ondernemen en ben ik naar buiten toe gericht. Ik stofzuigde het huis, wat al lang achterstallig was. Ik deed een was. Daarna had ik behoefte aan een snack, dus maakte ik een groentedip.

Guacamole met paprika en komkommer.

Ik zit in een intens proces met mijn vriend waarin we onze gezamenlijke basis transformeren (54-32, mijn favoriete vriendschapskanaal, dat ik nu overal in mijn leven tegenkom, bij een Reading, bij een pasgeboren baby... en hoe dan ook zul je 'm voelen door de transits). Gisteren deed ik een meditatie op mijn auralagen. Ik stuitte op de reden van de grootte van mijn 7e chakra: mijn 1e auralaag (gerelateerd aan het stuitchakra) was zichzelf aan het schoonmaken. En alle andere chakra's kieperden er voor het gemak ook even wat energie uit. Oude patronen over mijn basis - angsten en overlevingsmechanismen en overtuigingen van gebrek - kwamen bovendrijven. Mijn lichaam vertelde me dat dit de reden was dat ik last had gekregen van mijn bloedsuikerspiegel, net als mijn vriend. Lekker synchroon chagrijnig zijn, heel fijn... Mijn milt vertelde me: bloedsuikerspiegelproblemen zijn de minst permanente manier van je lichaam om energetische disbalans uit te werken op 1e chakraniveau. Het dwingt je om continu een vinger aan de pols te houden en in contact te staan met je lichaam. Steeds een rustpauze nemen, steeds even wat eten, steeds weer in je lichaam komen. Ik rondde mijn meditatie af en besloot gisteravond nog wat kracht bij dit proces te zetten door de suikers even te laten staan. Vandaar mijn gezonde snack vandaag. Zo maakte ik mijn hoofd helder en kon ik de natuurlijke balans van mijn lichaam volgen. De Qi Gong ondersteunde dit eveneens.

Ik besloot te gaan schrijven. Ik had al drie weken mijn verhaal even laten staan, en kwam gisteren midden in een emotionele scene terecht (trefwoord: spiraal), alsof ik een film weer van de pauzeknop haalde. Logisch dat ik was gestopt: mijn onderbewuste moest alle consequenties hiervan realiseren, oplossingen uitdenken en de emotionele staat bereiken die nodig was om verder te schrijven. Check: geschreven, kon ik me vandaag lekker goed voelen over mezelf.

Een bergje kattenkots - pardon, boekweitpasta - met tomaten,
spinazie, pesto, hennep-eiwitpoeder, cashewnoten en wat verse kruiden.

Na mijn lunch nam ik mijn B12. Ik neem die van vitamineb12nu.nl, een hoge dosis van beide vormen B12 die makkelijk opgenomen worden (onder de tong) en uitermate geschikt zijn voor hooggevoelige veganisten. Vitamine B12 is grondend en brengt balans in je lichaam doordat het aan de basis ligt van zoveel fysieke processen.

Aangezien de boekweitpasta niet meer helemaal goed was - het was een restje van een paar dagen oud - had ik daarna even een inkakmoment. Ik dacht eerst dat dit gewoon mijn bloedsuikerspiegelprobleempje was in combinatie met het natuurlijke rustmoment volgens de orgaanklok midden op de dag, maar toen ik daarna naar het zonnige buiten afdroop om te peilen of ik zin had in een wandeling, zag ik een enorme uitspatting aan chemtrails in de lucht en werd ik al helemaal ontmoedigd. De rest van de dag was ik aan het rusten, bingete ik op Youtube, bracht ik tijd door met mijn vriend en deed ik niet zoveel vermeldenswaardigs meer. Mijn energie was op, omdat ik zo enthousiast had gestart met 'ja' zeggen tegen alles!

Zelfgemaakte boekweit-appelmuffin met gekarameliseerde
walnoten, belegd met pindakaas. Kopje thee erbij.

Mijn eerste snack van de middag was ook niet meer helemaal goed, een boekweitmuffin van een paar dagen oud. Welkom in het leven van een 3/5, waarin onvermijdelijk fouten worden gemaakt! Haha, ik twijfelde echt of ik deze blog nog wel moest publiceren. Ik kijk de British Bake Off, en daarin is perfectie absolute noodzaak. Geen ruimte voor fouten of persoonlijke creatieve expressie die er onvoorwaardelijk en zonder oordeel mag zijn. Nee, een teacake is een teacake. Die moet precies voldoen aan de voorwaarden. Tja. Laat ik daar dan maar weer lekker tegenin gaan, want dat is mijn Mercurius.

Kastanjecrackers met hummus, wat overgebleven cashews en olijven.
Een kopje bouillon van Rineke nogwat erbij.

Dit was dan weer wel geslaagd. Bijna alles wat ik eet is van hoogwaardige kwaliteit, grotendeels biologisch, volledig plantaardig (tenzij ik ziek ben, dan eet ik wat honing) en glutenvrij. We doen het grootste deel van onze boodschappen in de natuurwinkel. Dat kan prima, zelfs als je weinig te besteden hebt. Het is een kwestie van prioriteiten, geen dure potjes en mixen kopen maar zelf maken, op de aanbiedingen letten en mindful met je eten omgaan. Niet teveel kopen, niet teveel eten. Je eten behandelen met respect en niet de helft weggooien.

Dat gezegd hebbende, deze dag at ik echt in tune met mijn lichaam. Dat kwam door de signalen van mijn lichaam dat ik daar wat meer aandacht aan moest besteden, maar ook door de transit (zon kwam in poort 46: liefde voor het lichaam, aansluitend op mijn 29 waardoor ik hier volmondig 'ja' tegen kon zeggen). Ik besteed niet elke dag zoveel zorg of tijd aan mijn eten en vaak snack ik met zoetere dingen zoals makkelijke reepjes, fruit, crackers met zoet beleg... Niet per se ongezond, en belangrijk voor mijn mentale gezondheid - zodra ik te strikt word, geef ik mijn lichaam namelijk niet meer wat het nodig heeft, dan eet ik te weinig. Die fijne balans tussen mezelf teveel controleren en mijn suikerverslaving helemaal de vrije teugel geven, die kan ontstaan bij disbalans in mijn lichaam, voedingspatroon of in dit geval, mijn chakra's. Ik kan mijn kennis over voeding niet generaliseren of geschikt maken voor andere mensen of een groot publiek. Dat is niet mijn weg. Alles wat ik heb geleerd is puur voor mijn eigen gezondheid, toegespitst op mijn intuïtie. Ik ben niet ontworpen voor logische uiteenzettingen, ik ben geschikter voor het delen van unieke persoonlijke ervaringen. Dit is bedoeld als inspiratie, niet om je te vertellen hoe je zou moeten eten. (Afgezien dan van mijn tip dat shoppen in natuurwinkels voor een gemiddeld of klein budget prima te doen is.) Ik heb vandaag niet perfect gegeten. Ik had meer eiwitten kunnen nemen, maar ik had gisteravond al een grote hoeveelheid bonen. Ik heb er verder veel aandacht aan besteed en voel me tevreden. Ik eet waarschijnlijk vergeleken met de gemiddelde mens supergezond. Ik vind het dan ook fijn om over mijn eten na te denken en er bewust mee om te gaan. Omdat ik fysiek hooggevoelig ben en volgens HD mijn determination-kleur in het onderste trigram heb, heb ik dit nodig. Vandaag nog een beetje meer - zoveel, dat ik besloot het te delen.

Glutenvrije pizza met pitjes, edelgist, courgette, ui, paprika,
olijven, vegan 'geitenkaas' en verse kruiden.

Meestal eet ik pizza's zonder kaasvervangers, maar deze versie van VegiDeli (ofzoiets) vond ik best lekker. Alleen gaf mijn lichaam toch weer aan dat het in feite oververwerkte troep is zonder voedingswaarde, en doe ik de volgende pizza waarschijnlijk weer puur natuur.

Ik hoop dat je geïnspireerd bent door deze blog, ik heb in ieder geval weer zin gekregen om vaker zulke blogs te maken, maar misschien komt dat door de transit - we zullen zien. 

maandag 18 september 2017

Waarom affirmaties niet werken

Eigenlijk had de titel moeten zijn ‘waarom affirmaties (vaak) niet werken’. Maar dat is te genuanceerd. Dan trekt het de aandacht niet. Mensen denken namelijk graag in zwart-wit. Vooral op dat vluchtige internet. Met weinig aandacht is er veel contrast nodig om iets te zien. Als ik zeg dat iets niet werkt, wordt de nieuwsgierigheid opgewekt: waarom dan niet? Als iets (vaak) niet werkt, wordt het al een stuk minder interessant, want dan kun je het niet direct indelen, dan is er niet genoeg contrast om het te zien. 

En ik wil juist die lezer aantrekken die gelokt wordt door deze robuuste titel. Precies dit zwart-wit-denken is namelijk de reden dat affirmaties vaak niet werken. Als je wit denkt (de positieve affirmatie) en je ontkent daarbij het zwart, dan zal je niet het witte aantrekken, maar ook het zwarte. Alles wat je ontkent, wordt namelijk alleen maar sterker. Dat gaat zich onbewust uitleven in je gedrag en je realiteit. Hoe meer je iets weerstaat, hoe sterker het wordt. Dat komt doordat we leven in een universum dat gebaseerd is op de Wet van Aantrekking: alles waar je op focust, vermeerdert zich. Of je je er nou onbewust of bewust op focust. 

Precies die Wet is de reden dat je met affirmaties wilt werken, natuurlijk. Affirmaties zijn steeds herhaalde positieve zinnetjes, geformuleerd in de tegenwoordige tijd, die als toverspreuken zullen aantrekken wat ze benoemen. Zoals: ‘ik ben gelukkig en mijn zelfliefde maakt mij vitaal’. Door de Wet van Aantrekking zul je dit dan ook daadwerkelijk belichamen en vermeerderen. Wat is dan precies het probleem?

Ik ga in deze blog uitleggen wat de valkuil is van affirmatie. 


Eigenlijk zijn affirmaties niet per se nodig. Het kan een handige tool zijn, een extraatje, om je te helpen focussen op datgene dat je wilt. Maar je wilt het tóch al in je hart, dus je bent er tóch al op weg naartoe. Dat doet de Wet van Aantrekking voor je. Heerlijk, toch, om je daar gewoon aan over te geven en het door het universum te laten regelen? (Nee-wat-help?! - denkt het ego nu.) 

Bovendien hebben we periodes in ons leven die nou eenmaal zwart zijn. Er kan niet alleen maar wit bestaan. (Als 'zwart' een te sterke lading heeft, kun je ook andere kleuren gebruiken zoals koel versus warm - maar ik wou even voortborduren op het zwart-wit-denken omdat het relevant was.) Voor expansie moet er eerst contractie zijn. We leven namelijk ook in een universum dat gebaseerd is op dualiteit. Op het moment dat je je gaat verzetten tegen de zwarte periodes met positieve affirmaties, stuit je op een muur. Dit heet ‘spiritual bypassing’. Dan werken affirmaties dus niet. Punt. Het enige wat je dan kan doen, is recht de duisternis in gaan, en jezelf toestaan om negatieve emoties en gedachten te hebben. Juist datgene wat je dan niet mag doen, denken of voelen van jezelf, dat is waar je heen moet. Dit is het moment dat je kan zeggen ‘fuck de wet van aantrekking’. Lekker even loslaten. Aangezien er in onze wereld een grote weerstand bestaat tegen negatieve emoties, is het namelijk al moeilijk genoeg om gezond om te gaan met deze zwarte periodes. Doe het jezelf alsjeblieft niet aan dat je dan ook nog eens je gedachten een positieve draai moet geven om spiritueel te zijn. 

Een valkuil in je spirituele weg kan zijn dat je affirmaties gaat gebruiken om je aan je negatieve gedachten te onttrekken. Je ego probeert de controle te grijpen en de realiteit te dirigeren volgens wat ie dénkt dat er moet gebeuren. Maar omdat je ego gebaseerd is op angst, zit er altijd een ander punt van aantrekking onder: datgene waar je juist bang voor bent dat het gebeurt, dat je probeert te bedekken met een positief laagje. Dat ga je dan aantrekken. Of eigenlijk ga je dan gebeurtenissen aantrekken die die angst versterken, niet per se de ramp zelf. Als je bijvoorbeeld bang bent dat er iemand dood gaat, trek je niet direct aan dat die persoon dood gaat, maar juist dingen als telefoontjes die niet worden beantwoord, het nieuws dat die persoon een griepje heeft, andere mensen die misverstanden over die persoon verspreiden, etcetera. Zorgen trekken meer dingen aan om je zorgen over te maken. Gelukkig trekken we alleen de grootste rampen aan vanuit vibraties van diepe machteloosheid, en daarvoor moet je flink getraumatiseerd zijn, dat gaat niet zomaar. Vanuit neutraliteit een ramp aantrekken vraagt héél veel negatieve gedachten over een grote tijdsperiode. Daar ben je wel even mee bezig. Het ego, dat het enige deel van ons is dat dit zou kunnen willen vanuit een verwrongen patroon, is maar klein en heeft niet veel creatiekracht. Heel weinig, vergeleken met ons hart. Over het algemeen trekt een negatieve gedachte gewoon nog een negatieve gedachte aan, en dat stapelt zich steeds verder op, maar je zult niet direct een tsunami ontketenen die alles wat je liefhebt verzwelgt. 

Het enige wat je hoeft te doen is te onderkennen waar je bang voor bent. Dan verliest het zijn macht over je. 

We hebben in deze realiteit een vertraging tussen intentie en manifestatie. Dat is heel fijn, want daardoor ontstaan die tsunami’s niet zomaar. Je krijgt eerst gewoon wat waarschuwingssignalen, emotiegolven, pech, lichamelijke klachten, en die worden steeds sterker, tot je je onderliggende angst durft aan te kijken. Zodra je die angst hebt geïntegreerd (die angst hoeft nergens heen, je hoeft er niet vanaf, je hoeft het niet los te laten of op te lossen of te laten verdwijnen) verdwijnt het punt van aantrekking. Dat komt omdat de weerstand dan weg is. Daardoor loopt de energie in dat punt van aantrekking leeg, en die komt vrij voor nieuwe, bewuste creatie. Je angst is geïntegreerd met de rest van wie je bent en dus kan je vanuit je heelheid gaan creëren. Dat is puur een kwestie van focus: op welk deel van jezelf (en als verlengstuk van jezelf: je leven) wil je je richten, waar wil je meer van? 

Zie de vrijgekomen energie als een extraatje in zakgeld: hier mag je iets leuks mee doen! 


Dat is het moment dat je met affirmaties kunt gaan werken. Voor mij voelen affirmaties als doodsaai huiswerk, strafregels schrijven, maar gelukkig kan het ook op een andere manier. Je kunt je gewoon richten op het gevoel dat je meer wilt voelen. Daarvoor hoef je niet eens iets heel ingewikkelds of vergezochts te bedenken dat je nog nooit gevoeld hebt, je kunt gewoon putten uit wat je al hebt. Bijvoorbeeld één leuke vriendschap: daar wil ik meer van. Die vriendschap en het gevoel dat het je geeft steeds even in gedachten laten komen is genoeg om meer vriendschappen aan te trekken. Gaat het je duizelen van alle dingen die je dan in je focus moet gaan managen? 

Een goede gewoonte om hier meer thuis in te worden, is een dankbaarheidsdagboekje. Er gaan wel eens challenges rond op internet om elke dag drie dingen op te schrijven om dankbaar voor te zijn, vijf dagen lang of zo. Ik deed daar eens aan mee. Ik heb gemerkt dat als ik dit elke dag doe, het een blijvend effect heeft. Dus ik heb er een gewoonte van gemaakt. Ik hoef niet gaan zitten veinzen dat ik toch zo geboft heb met mijn leven terwijl de kindjes in Afrika verhongeren, terwijl ik eigenlijk flink baal van iets. Ik hoef alleen maar weer even stil te staan bij dat deel van mijn leven (mezelf) dat me blij maakt, zonder het negatieve te ontkennen. Daar kunnen hele lijstjes uit ontstaan. Je kunt hele leuke gevoelens en situaties in jezelf ontdekken waar je gelukkig van wordt. 

Mijn favoriet op dit moment: het gevoel dat ik krijg als twee mensen waar ik van hou elkaar voor het eerst ontmoeten en het heel goed met elkaar blijken te kunnen vinden en dat ik daar dan toeschouwer van ben. Dat is echt zo’n leuk gevoel. Alsof twee delen in jezelf ineens een huwelijk met elkaar sluiten. 

Net als een dankbaarheidsdagboekje kun je een creatiedagboekje gaan bijhouden. Dat is eigenlijk wel een goed idee voor mezelf, had ik nog niet aan gedacht. 

De kunst is te herkennen wanneer je in een periode van contractie bent (zwart) en wanneer in expansie (wit). Wanneer moet je je op je negatieve gedachten richten en wanneer op je positieve gedachten? Dit vraagt de capaciteit dat je in jezelf kunt voelen. Heel concreet: in je lichaam. Wat daarin aanwezig is, is je clue. Is het (je lichaam) positief, in balans, enthousiast, verveeld, wachtend? Dan kun je aan de slag met je nieuwe creatie. (Verveling is het teken dat je hogere zelf iets wil creëren waar je je op mag aflijnen.) Is het (je lichaam) moe, onrustig, verdrietig, boos, angstig, vol weerstand, gespannen, pijnlijk, niet voelbaar? Dan kun je aan de slag met je heling. Let wel: heling betekent dat je deze gevoelens verenigt met jezelf. Er hoeft niets weg. Je maakt jezelf juist ‘heel’, je ‘heelt’ jezelf, door het weer bewust in je op te nemen en dan kun je kiezen waar je je op focust. 

Dit is niet zo abstract. Wat er aanwezig is in het nu is je clue voor wat je het beste kunt doen. En daarvoor hebben we een lichaam: daarin is dat allemaal te voelen. 

Om spiritueel te zijn, kun je dus je lichaam gaan voelen. Voelt het oké? Ligt de weg open naar expansie? Dan kun je je focussen op dat waar je meer van wilt. Voelt het niet oké, is er weerstand en stilstand? Dan kun je je focussen op het gevoel in je lichaam dat aandacht vraagt. En wees gerust, dat zul je heus wel voelen. Daar hebben we een zenuwstelsel voor, immers. 

Op de momenten echter dat ik niet goed in mijn lichaam kan voelen, dat ik geen contact kan maken met mijn emoties, focus ik me op het enige waar ik wel contact mee heb: mijn gedachten. Een praktische tip in dit geval: schrijf je gedachten op. Zo kun je zien wat je nou eigenlijk denkt. Een boze gedachte (die en die persoon verwacht dat ik over mijn grenzen ga, ja hallo) leidt je naar een boos gevoel, en je kunt je daarbij afvragen, hoe voel ik me hierbij? Waar voel ik dat? En hoe voelt het precies aan? Je lichaam komt daarbij toch tot stilstand. Er is contractie, een pauze. Alle ruimte om je op je gevoelens en emoties te focussen, naar binnen te gaan, samen te trekken tot in je kern. Zo kun je stapje voor stapje door de emotie bewegen, tot je de energie erin voelt vrijkomen. Je kunt het bijvoorbeeld ineens warm krijgen, je energie gaat stromen, je handen en voeten gaan tintelen, je krijgt misschien kippenvel, je voelt een lichtheid en opluchting in je lichaam. Dat zijn allemaal fysieke tekenen van expansie. 

Contractie voelt als stilstand, rust, afwezigheid van iets, onbestemdheid, vastzitten, naar binnen keren, je ogen willen sluiten, je lichaam zwaar voelen worden en in je gronding/bed/stoel zinken. 


Elke gedachte is als het topje van een ijsberg van onderliggende emoties. Emoties die nog geheeld moeten worden, die vastzitten in je systeem omdat je er op het moment zelf niet volledig doorheen kon gaan (een trauma) vragen om aandacht met die gedachten. Je emotionele lichaam zendt signalen door je chakra’s, die signalen naar je DNA en hormoonstelsel zenden, die hormonen en chemische verbindingen produceren die in je lichaam vrijkomen, en je zenuwstelsel merkt dat op en zendt signalen vanuit die knoop in je maag, die spanning in je benen, naar je hersenen. Als je dat niet bewust opmerkt, vertalen die signalen zich in gespannen gedachten, angstige gedachten die maar blijven malen, hoe je ze ook probeert om te zetten in iets positiefs. Normaal scheppen je gedachten je werkelijkheid via je emotionele systeem als tool (je focussen op een gewenst gevoel waar je meer van wilt, wellicht door middel van een affirmatie), maar nu niet. Nu scheppen je emoties je gedachten. En dat is omdat er een contractieperiode is waarin er iets geheeld mag worden. Om wat voor reden dan ook (trigger) is er een emotie vrijgekomen in je lichaam. Je gedachten zullen net zo lang de kleur  van die emoties aannemen tot je de onderliggende emotie helemaal hebt doorvoeld. Dan komt er energie vrij, die je als extra zakgeld kunt besteden om jezelf te verwennen met iets wat je echt wilt. Mocht je dat nog niet weten, dan is het inademen en uitademen van deze energie in je hart een goede besteding. Vertrouw maar op je hart, dat weet wel wat het met die energie moet doen. 

Mochten affirmaties voor jou wel werken, dan is dat natuurlijk prima. Ik wilde gewoon met deze blog die ene persoon ontlasten die tegen haar eigen negatieve gedachten in aan het ploeteren is met affirmaties of de innerlijke druk van ‘ik zou eigenlijk positief moeten denken’. Dat is namelijk een onprettige toestand, die ik zelf goed ken. Ik vertel niets nieuws onder de zon, maar dit kwam mijn kruin in en maakte heel veel misbaar, dus ik moest het uiten. Waarschijnlijk raakt het net diegene die het moet raken. Let wel, dit is allemaal gewoon mijn mening, en ik heb de gewoonte aangenomen om dingen gewoon te zeggen zoals ze zijn, zoals ik ze zie. Ik weet uit ervaring dat dit het effect kan hebben dat mijn woorden als waarheid worden aangenomen, maar je eigen autoriteit is natuurlijk leidend hierin. Wat denk jij van affirmaties? Gebruik je ze, en herken je de valkuilen die ik beschrijf? Hoe staat het met jouw eigen intenties en helingsproces? Is het een ongeordend rommeltje van bewust gestelde maar inmiddels weer vergeten intenties en wensen, zoals bij mij? Heb je zoiets van ‘het komt allemaal wel goed, zolang ik me gelukkig voel’. Of heb je tools zoals creatiedagboekjes die je helpen om je leven te organiseren? Hoe wil je dit vormgeven? Bewust, on top of it? Af en toe een beetje? Of lijkt dit allemaal te ingewikkeld? Stuit je hierin op het grote probleem dat je gewoon niet goed contact kan maken met je lichaam, je gevoel? Je bent niet de enige. Collectief wordt ons dit niet aangeleerd, we leren om in ons hoofd te zitten, dus je bent geen sukkel als je dit niet kan. Tot je 8e levensjaar leef je vanuit je gevoel, je emoties, en als dit niet goed wordt geïntegreerd, is het makkelijk om in de overgang naar het cognitieve (vanaf je 8e levensjaar) het contact met je gevoel te verliezen.

De grote conclusie van dit verhaal: eigenlijk is het allerbelangrijkste als je met affirmaties wilt werken, dat je in contact staat met je gevoel. Als je met de Wet van Aantrekking wilt werken, is het belangrijkste ook het gevoel. En dat gevoel, dat liegt niet. Ons lichaam, waarmee we voelen, liegt niet. Zo kunnen we steeds weer uitkomen bij onze innerlijke waarheid. 

Misschien ben je in een periode van heling, en mag je juist alles toelaten waar je minder van wilt. Het wegtoveren van weerstand tegen wat je niet wilt is de sleutel. Daar krijg je behoorlijk veel energie van, zodat je lichaam, geest en ziel zich weer kunnen opladen voor nieuwe stappen. Ga maar lekker schreeuwen, vervloek maar alles wat niet werkt hoe hard je het ook probeert, laat maar al je ambities en wensen los uit pure doodsangst, geef maar toe dat je het eigenlijk niet aankunt, geef maar toe dat je (iets) hebt verloren en dat je dat eigenlijk heel erg vindt. Etcetera. Het lijkt contraproductief, maar het is het beste wat je kunt doen. Je voelt het namelijk toch al, en pas als je dat er volledig laat zijn, verdwijnt de weerstand, kan de emotionele golf uitrollen en komt er energie vrij voor iets nieuws. 

Om nog even de paradox in deze blog scherp neer te zetten: mijn belangrijkste advies in het werken met affirmaties is dus om keihard negatieve gedachten te gaan hebben. Quod erat demonstrandum. Watte? - "Zoals zojuist aangetoond."   

woensdag 6 september 2017

Innerlijke leiding via vloeken en scheldwoorden; een semi-wetenschappelijke blog

Oké, stel dat jouw ware zelf heel anders is dan dat je het voorstelt. Stel dat je ware zelf graag vloekt, boos wordt, onverschillig is voor dingen waar het niets mee te maken heeft, resoluut de banden met mensen verbreekt die niet interessant meer zijn, graag dagenlang lui op de bank hangt, toezeggingen afzegt zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel, zich alleen focust op de leukste mensen op een feest en de rest negeert, vrijelijk nadenkt over vreemdgaan, de meest rare fantasieën heeft over dingen die je eigenlijk niet wilt, enorm lange tenen heeft en gevoelig is voor alles wat los en vast zit... Stel dat je ware zelf precies het tegenovergestelde is van wat je denkt dat het is. Niet een baken van licht en liefde. Nee, juist die persoon waar je een beetje bang voor bent, maar die je stiekem ook bewondert.

Als je een beetje zicht hebt op je schaduwkanten, op je zwakke punten en de dingen die je in jezelf veroordeelt en ontkent, kun je je ware zelf eigenlijk al vrij goed samenstellen. Heb je moeite met boos worden? Oké, dan is je ware zelf schokkend in haar vermogen om zich direct af te reageren, zonder compromis. Heb je altijd geleerd dat je overal de verantwoordelijkheid voor moet nemen? Dan gaat dat ware zelf wel heel losjes om met verplichtingen, wat eigenlijk zwaar strafbaar zou moeten zijn in de grotemensenwereld. Heb je altijd geleerd dat vloeken niet mag? Dan drukt je ware zelf zich graag uit met kleurrijke scheldwoorden. Maar er is nog een andere reden waarom vloeken interessant is.

Wist je dat onze intuïtie wordt geassocieerd met onze rechterhersenhelft, en dat daar ook kleinere taalcentra zitten?* In onze logische, rationele linkerhersenhelft (die in onze maatschappij domineert) zit in principe de taalverwerking. Dat regelt alle ingewikkelde formuleringen, zoals het schrijven van deze blog (gebied van Broca), maakt grammaticale constructies en zinsverbanden die enige inspanning vergen om te begrijpen, en zorgt ervoor dat je het ook daadwerkelijk begrijpt. Dat laatste zit in het gebied van Wernicke. Daarmee luister je, kort gezegd. Bij mensen die 'stemmen horen', is niet alleen het gebied van Wernicke actief, maar ook de taalcentra in de rechterhersenhelft. Dat is de hersenhelft die het grotere geheel kan zien en receptief is voor onze intuïtie. Dat deze taalcentra actief zijn, betekent dat die rechterhersenhelft taal aan het produceren is. Voor wetenschappers is dit natuurlijk een teken dat die stemmen helemaal niet echt zijn, en dat je maar wat aan het verzinnen bent. Oei, hoor de pijn in die zin... Jarenlange onderdrukking van mijn gevoeligheid aan het woord! Ik hoor namelijk ook stemmen - alleen zijn die niet negatief. Het zijn de stemmen van mijn gidsen, mijn hogere zelf en andere begeleiders. Mijn rechterhersenhelft is daarbij actief woorden en zinnetjes aan het produceren om hun boodschappen te vertalen naar begrip. Ik luister, en tegelijk vertaal ik wat ze zeggen in simpele bewoordingen. Waarom simpel? Omdat dit met de taalcentra in mijn rechterhersenhelft gebeurt. Die zijn niet in staat tot ingewikkelde formuleringen. Wél kunnen ze vloeken, en goed ook. Kernachtig, kort en bondig. Als ik een boodschap van mijn gidsen krijg, is het vaak zoiets als 'vertrouw op je hart' of 'laat het los'. Dat zijn niet gewoon maar woorden. Er zit een diep, gevoelsmatig begrip achter.

Mijn hogere zelf zegt wel eens 'fuck die shit' - juist door die vloek wordt mijn aandacht getrokken, ontspant iets in mij en kan ik het daadwerkelijk loslaten. Dat komt omdat ik dan het 'boze' gedeelte in mezelf niet meer onderdruk, maar toelaat. Daardoor kom ik weer in mijn kracht en heb ik het niet meer nodig om vast te houden aan dingen die mijn kracht onttrekken.

Eigenlijk is 'fuck die shit' dus een andere manier om 'laat het los' te zeggen. Dat komt omdat mijn rechterhersenhelft de gevoelsmatige, energetische boodschap omzet in taal. Vervolgens kan mijn linkerhersenhelft daar een ellenlange blog over schrijven.

Ik vertel dit om je vertrouwen te geven in de vaak simpele gedachten die in je opkomen als je even receptief bent. Hecht waarde aan vloeken, aan korte maar krachtige bewoordingen die veel emotionele lading dragen. Het kunnen boodschappen zijn van je gidsen of van je hogere zelf. Ze hebben veel waarde, omdat ze een abstract maar diep begrip in zich dragen. Wat je ook kunt doen, is automatisch schrijven met je andere hand. Voor de meeste mensen is dit hun linkerhand, die verbonden is met de rechterhersenhelft. Die geeft rechtstreeks boodschappen door vanuit je receptieve intuïtie, en waar die ook maar op afgestemd is.

Als ik ben afgestemd op iemand in een Reading, wordt de energie achter zulke simpele boodschappen direct doorgegeven. Deze boodschappen worden door de ander niet gehoord als 'alleen maar woorden', maar raken direct. Als ik zeg 'zorg voor jezelf' en ik ben op je afgestemd, snapt je direct wat ik ermee bedoel en hoe het raakt aan diepe thema's in je leven. In tegenstelling tot wanneer je op internet vluchtig een artikelkop zou lezen. Als je op Facebook voorbij de woorden 'vertrouw op je hart' scrollt en dit niet echt binnenkomt, activeert dit alleen maar je gebieden van Wernicke en Broca. Maar als hier een met jou resonerende energie achter zit, worden ook andere gebieden in je hersenen actief. Daardoor hebben verhalen een grotere impact dan feiten: ze activeren de gebieden in je hersenen die te maken hebben met ervaring. Als je een verhaal leest waarin iemand een krachtige sprong maakt over een kloof, en zijn linkervoet verzwikt, wordt het deel van je hersenen dat met beweging te maken heeft geactiveerd, en misschien ook wel een beetje je pijncentrum. Als je leest over een korrelige, droge kleimassa met natte stukjes in het midden (voel je het?), wordt het gebied in je hersenen van zintuiglijke waarneming actief. Je voelt het alsof je het fysiek voelt. Misschien trekken je vingers zelfs even samen. Voor je hersenen is er geen verschil.

Ik wilde dus wat licht laten schijnen op de verschillende onderdelen van ons bewustzijn, dat door onze hersenen wordt gefaciliteerd. Weten dat je hersengebieden hebt die verantwoordelijk zijn voor de stem van je intuïtie, kan helpen om dat wat helderder en tastbaarder te maken. Er zitten nog veel meer implicaties in deze informatie over de hersenen. Zoals uit de vorige alinea: voor onze hersenen is er geen verschil tussen een daadwerkelijke ervaring en het lezen over een ervaring. Dezelfde gebieden worden geactiveerd. Wat betekent dat? Dat betekent dat je compassie kunt hebben, dat betekent dat we met meer communiceren dan het begrip van taal alleen. Ik ben geen hersenwetenschapper (gelukkig stopte ik na drie maanden al met mijn studie Psychobiologie aan de UvA) maar met een beetje fantasie kan ik hier eindeloos pseudowetenschappelijk implicaties uithalen om mijn complex over 'zie je wel dat ik niet wat aan het verzinnen ben met mijn intuïtie' te voeden. Ik geloof niet dat dit een heel lineair 'artikel' is geworden, meer een verzameling inzichten, conclusies en andere feitjes die ik interessant en onderhoudend vond. Moge het resoneren waar het resoneert.

*Bron: artikel Iris Sommer in de Volkskrant, helaas moet je wel abonnee zijn om het te kunnen lezen.

maandag 4 september 2017

Augustus

Augustus was een heftige maand. Heel veel oude onzekerheden kwamen naar boven en ik voelde me vaak emotioneel. Astrologisch gezien gebeurde er ook veel: Leeuwenpoort, zonsverduistering, en er scheen ook nog ergens een maansverduistering te zijn... Ik raakte naar binnen gekeerd en had al mijn energie nodig om mezelf hierin te leiden. Ik twijfelde of ik deze blog zou delen, want hij is best persoonlijk in al die heftigheid. Maar ik voelde dat dit juist belangrijk is om ook te delen, zodat mensen die ook regelmatig last hebben van depressieve gevoelens weten dat ze niet alleen zijn. 

NB: ik verdeel mijn maandelijkse blogs in vier delen, vanwege de vierdelige cyclus van mijn menstruatie, met fasen die lijken op die van de seizoenen, omdat ik meer volgens mijn eigen eb en vloed wil leven. 

Eerste week: zomer/herfst

Ik bleef oefenen met mijn Energietekeningen, terwijl ik worstelde met de druk die ik mezelf oplegde. Die was als volgt: "Ik moet er goed genoeg in worden om er straks geld mee te kunnen verdienen." [insert sarcastische modus] Zoals we allemaal weten, is die mindset de bron van elk succes. Zo bouw je een duurzame, luchtige creatieve flow op en rinkelt het geld op je glimmende blije hoofdje neer in ruil voor elke druppel bloed, zweet en tranen die je eruit hebt geperst. Bij-effect: de hoeveelheid tijd die je hebt loopt omgekeerd recht evenredig aan je geconstipeerde creatieve inspanningen. Niet alleen: hoe harder je drukt, hoe minder eruit komt; maar ook: hoe harder je drukt, hoe minder tijd je hebt, tot de tijd zich daadwerkelijk achterwaarts gaat bewegen en je weer terug bij af bent. [/sarcastische modus]

Door die innerlijke druk droogde mijn creativiteit dus op en werd het tekenen een moeizaam proces. Ik had geen zin meer in work-outs, ik had geen inspiratie meer om te schrijven, ik begon emotioneel te eten en ik zat vooral achter mijn laptop te bingewatchen.

Tweede week: herfst

Op de beruchte astrologische dag van de Leeuwenpoort op 8 augustus had ik zo'n pijnlijk depressief gevoel dat ik niet anders kon dan van zelfhealing mijn prioriteit maken. Ik schreef er al een uitvoerige, aparte blogpost over, dus hier in samenvatting: de ene na de andere emotionele wond kwam omhoog, en ik heelde ze stuk voor stuk. Toen zat ik muurvast. Uiteindelijk gaf ik me over aan het gevoel dat ik totaal geen controle meer had over de emotionele stroom waar ik in meegesleurd werd. Daardoor werd ik voornamelijk meegesleurd in de emotionele stroom waar ik geen controle over had. De volgende ochtend had ik een gapende behoefte aan aandacht, en klaagde dat ik die uit mezelf moest halen. Even later kreeg ik een sms van een vriend die die middag nog langs wilde komen, voor een paar dagen. Een geschenk uit de hemel. De rest van de dag kon ik alle zwaarte gewoon loslaten in het gezelschap van twee van mijn favoriete mensen. Behoeften vervuld. Welkom terug, flow! Even wat afleiding, goede gesprekken, gedachteloze gezelligheid en het opdoen van nieuwe inspiratie. Als deze blog een muziekstuk is, stel je dan voor dat de toon nu twee octaven omhoog schiet.

De week eindigde met een zomerfeest. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit het afscheidsfeest van Jong Bewust zou zijn, maar de organisatie daarvoor was een mooie afspiegeling van hoe het altijd ging met Jong Bewust: moeizaam, met weinig aanmeldingen. Toch had ik een geweldige dag met precies het goede gezelschap, heel veel lekker eten, spelletjes en humor. Ik was helemaal opgeladen. Maar daarna pakte Augustus het thema van Astrologische Doem weer op, dus laten we weer één octaaf omlaag gaan.

Vegan plate met allerlei dips en gefrituurde oesterzwammen en guacamole en mmmmmmm...

Derde week: winter

Tijdens die sociale week had ik ongemerkt van alles losgelaten. Het belangrijkste was dat ik het gevoel niet goed genoeg te zijn had losgekoppeld van het doen. Want dat gevoel hecht zich aan alles wat ik doe, waardoor ik onzeker ben in alles wat ik creëer. Maar ik realiseerde me: dit is gewoon een onderliggend gevoel over mijn zijn, niet over mijn doen. Met andere woorden: ik heb mijn perfectionisme in het doen losgelaten. Een creatie kan toch nooit 100% perfect zijn. Een benadering van het beeld dat ik in mijn hoofd zie is goed genoeg, als een nabeeld. (Daarom heet deze blog ook nabeelden, bedankt Roos van 7 jaar geleden, voor de reminder van hoe het creatieve proces werkt). Ik begon zoetjesaan weer te werken, met nieuwe inspiratie. Ik pakte het schrijven weer op. Ik kon weer verder met de energietekeningen. Mijn tank was weer gevuld. Ik werd ongesteld en zodra ik ongesteld ben, verdwijnen mijn PMS-achtige zorgen en voel ik me een tevreden walvis die koerend door een warme zee glijdt. (Alsjeblieft, dat beeld heb ik speciaal voor jouw verbeelding ontworpen.)

In deze week was ook de zonsverduistering waar zoveel mensen op Facebook iets over hadden gedeeld. En aangezien alles wat op Facebook wordt gedeeld belangrijk, urgent nieuws is, en onomstotelijk waar, had ik me op allerlei manieren mentaal voorbereid op deze influx van energie - of wat was het ook alweer? De laatste restjes van dat emotionele walhalla van die eerste week (lees: de Grote Depressie van Augustus Waar Ik Bijna Geen Blogpost Over Had Geschreven Zo Erg Was het) kwamen nog één keer terug voor een grote toegift.

De zon werd verduisterd en ik ging los. Totale catharsis. Mijn hogere zelf sprak met mijn stem, bulderend als een koningin, mijn kundalini strekte zich uit in alle hoekjes en gaatjes, en alles waarvan ik dacht dat ik het moest doen smolt weg als sneeuw voor de zon. Of als een maan voor de zon. Wat je wilt. (Al smolt die niet weg, maar ging die er juist voor staan.) Ik herijkte mezelf. Ik gebood het universum mijn pure verlangen te vervullen en ik kapte de rest eromheen weg.

Even in praktische mensentaal: ik liet die Energietekeningen even los. Ik was er zo onzeker over. Ik had nog niet die stevige, verankerde innerlijke convictie om dit full time te doen. Dat gevoel dat de hele wereld het de grond in kan stampen, maar dat het niet uitmaakt omdat ik het zelf al geweldig vind. Ik zocht enorm naar bevestiging, begin augustus. Ik schaafde en schaafde aan de vorm tot de oorspronkelijke energie die in de vorm was gekomen een fata morgana aan de horizon van het verleden was. Ik moest zelfs het idee toelaten dat ik het helemaal niet meer ging doen, om mezelf wat ruimte te geven. Eigenlijk had ik gewoon tijd nodig om het even te laten rusten en rijpen. Daarnaast had ik al een tijdje terug een vervolgopleiding in Human Design ingepland, maar ook dat zei ik af. De reden van mijn bestaan is het schrijven van verhalen, zei mijn hogere zelf. En als ik dat niet kan doen, als ik daarin niet ondersteund word door het universum, dan kan ik net zo goed dood zijn, zo diep voelde ik het. Met andere woorden: ik heb niets te verliezen als ik in het diepe spring (immers, zon en maan in poort 29). Alle overlevingsangst viel van me af. Ik was puur, authentiek mezelf, volledig belichaamd, voor een avond, in een enorme energie-uitbarsting die mijn verlangens helemaal aflijnden met alles wat ik was. De volgende ochtend echter, klopten mijn twijfels weer aarzelend aan de deur, en aangezien ik ervoor lag als deurmat, was er niets om ze tegen te houden. Ach ja, hoort erbij. De metafysische les van deze week: verduistering en verlichting zijn in wezen gelijk.

Vierde week: lente/zomer

Iets dat goed bij de rauwe kracht paste die ik had ontdekt, was Game of Thrones. Ik schreef wel een beetje, maar in plaats van full time met mijn creativiteit bezig te gaan, zoals je het beste kan doen in dit deel van je menstruatiecyclus leidend tot je ovulatie, ging ik alle seizoenen van GoT bingen. Tot ik er letterlijk ziek van werd. Of nou ja, ik werd ziek van het boro-virus (buikgriep), en had anderhalve dag waarin ik niets anders kon dan (me) overgeven. Aan het nu, het accepteren van mezelf, het accepteren van de pijn en emoties en gedachten in het nu, in plaats van mezelf continu te pushen om te veranderen. Gedachtepatronen werden afgewikkeld tot hun bron. Toen ik beter was, realiseerde ik me dat ik mezelf niet zo meer wil pushen. Ik wil die mindset loslaten dat ik continu productief moet zijn, terwijl ik vaak niet eens zin heb om te creëren. Dus saboteerde ik mezelf door te gaan bingewatchen, door ziek te worden terwijl ik naar een concert wilde gaan, etc. Dat wil ik de komende periode loslaten. Nu is het alweer tijd voor de volgende herfstfase waarin ik kan oogsten wat ik heb gemaakt en los kan laten wat ik niet meer wil.

Ik heb het gevoel dat de maand Augustus een enorme opschoning was van oude patronen die mij niet meer dienden. Ik had in juli al een website gemaakt voor mijn Energietekeningen, maar die nog niet gepubliceerd. Hoewel ik had verwacht dit afgelopen maand te doen, moest ik het eerst een tijdje loslaten. Het was niet een maand die geschikt was voor een nieuw begin, creatie en productiviteit. En dus moesten al mijn patronen eraan die me daar wel toe pushten. Ik ben er blij om. Het was geen pretje, maar soms moet je door een donkere tunnel om weer boven te komen. Ik ben nu weer beter (van mijn buikgriep) en klaar om zachter met mezelf om te gaan en meer van mijn leven te verlangen dan dat ik altijd creatief en productief ben. Zoals leuke dingen doen met vrienden en familie. Met andere woorden, ik heb mijn extraverte kant weer ontdekt.

Zo terugkijkend verbaast het me dat het zo'n lineair en rond verhaal is geworden. Toen ik er midden in zat leek het één grote chaos. Ik ben blij dat ik deze maandelijkse blogs schrijf om daar wat perspectief op te krijgen.

Ik mediteerde weer even - iets wat de hele maand mijn weerstand alleen maar had versterkt - en voelde eindelijk weer het enthousiasme over mijn Energietekeningen. Ik zette in de eerste week van September mijn website online: kon ik toch wat oogsten! Ook al had ik die in Juli al gemaakt, en had ik er in Augustus vrij weinig aan gedaan, toch was deze maand nodig om mij innerlijk klaar te stomen om deze stap te zetten.

Inspiratie

Youtuber Melanie Murphy.
Youtuber JP Sears, die humor en satire gebruikt om spirituele boodschappen over te brengen.
GAME OF THRONES GAME OF THRONES GAME OF THRONES.

zondag 3 september 2017

Mijn website

Mijn (voorlopige) website staat online! Eindelijk een plekje voor mezelf waar wat ik doe allemaal overzichtelijk bij elkaar staat.

sneakpeak van de galerij met voorbeelden

Ik bied energietekeningen en auratekeningen aan, en daarnaast kun je natuurlijk mijn Readings vinden.

De afgelopen zomer heb ik er hard aan gewerkt om dit te ontwikkelen. Op deze blog kon je mijn twijfels in dit proces lezen, maar inmiddels zie ik de waarde van wat ik geef. Mijn achtergrond op de kunstacademie viel samen met mijn opleiding tot Healer & Reader: zoveel puzzelstukjes vielen op hun plek. Heel simpel: ik maak energie zichtbaar!

Het is nu tijd om mijn creativiteit met de wereld te delen. Op de website staat een galerij met beschrijvingen: allemaal tekeningen die ik de afgelopen periode mocht maken. Elke tekening is uniek en afgestemd op die persoon, zowel in beeld als in woord. Ideaal om cadeau te doen of om aan de muur te hangen! Meerdere formaten zijn mogelijk.

Ook vind je hier informatie over de Readings en Healings die ik geef, zowel op afstand als aan huis. Ik zie ernaar uit om tekeningen in afstemming te gaan maken!