zondag 2 oktober 2016

Licht-essentie, persoonlijkheid en lichaam

Na een onverwachte uitwisseling met een vriendin voel ik me geïnspireerd om iets te schrijven, dus ik ben benieuwd wat er op papier gaat verschijnen.


De laatste jaren leef ik steeds meer vanuit mijn lichaam, in overgave voor de wijsheid ervan. Ik neem beslissingen op basis van wat mijn lichaam zegt. Mijn persoonlijkheid is over dat cruciale punt heen waarin het van zorgen maken en interfereren, naar achteroverleunen en vertrouwen gaat. En mijn ziel, mijn essentie, stroomt door beide vormen heen als licht dat door twee prisma's afbuigt in een specifieke, gedifferentieerde vorm: het quantumveld, mijn aura.

Mijn essentie is waar ik mee Heal en Read, gekanaliseerd via mijn persoonlijkheid en mijn lichaam. Om mijn licht echt goed op deze aarde te kunnen manifesteren is het van wezenlijk belang dat ik volledig gestabiliseerd ben in mijn persoonlijkheid en mijn lichaam. Dat ben ik inmiddels, al ben ik mijn lichtlichaam nog aan het integreren. Dat schijnt rustgevend over te komen op andere mensen.

Maar goed, dat is dus een drie-eenheid: lichaam (Design), persoonlijkheid en essentie. Dat is een model, en er zijn vast meerdere modellen en lagen (waaronder een interessant model van die vriendin waar ik graag meer over wil weten ;) ) dat ik naar aanleiding van een video van Teal Swan heb geformuleerd. Zij heeft het in deze video over geesten en sterven.

Dit sluit naadloos aan bij Human Design. Ik ben geen expert, dus dit is allemaal deels mijn eigen innerlijk weten en deels bijeengesprokkelde HD-kennis. Je hebt een Design-kristal, dat het lichaam leidt en in leven houdt: je voertuig. En je hebt een Persoonlijkheidskristal dat je passagierbewustzijn, en jouw 'bril' vormt waardoorheen je de wereld ziet. Dat is waar je je mee identificeert. De meeste mensen weten niet beter dan dat ze alleen maar dat Persoonlijkheidskristal zijn.

Maar er is nog een andere dimensie, die in Human Design niet naar voren komt omdat dat puur over de dualistische mechanieken van de derde dimensie gaat (misschien zit het wel in Rave Cosmology?), namelijk de licht-essentie. In mijn opleiding bij Mens & Intuitie noemen we dat onze 'zon'. De essentie die ons lichaam verlaat als we sterven en terugkeert naar de bron. Het Design-kristal verlaat ons lichaam ook - daardoor sterven we namelijk - en keert terug naar het middelpunt van de aarde, waar het grote Moederkristal zit. Maar het Persoonlijkheidskristal blijft meestal achter op aarde - tenzij je lichaam 72 uur ongeschonden blijft en op dezelfde plek (?) blijft liggen. Eigenlijk zou het Persoonlijkheidskristal moeten terugkeren naar de dampkring - misschien ontstaan daardoor wel de gaten in de ozonlaag (?) - maar aangezien wij dingen als orgaandonatie, autopsie en crematie hebben bedacht, kan het eindproces (bardo) van het Persoonlijkheidskristal vaak niet volledig worden afgesloten. Wat er dan gebeurt, is dat het Persoonlijkheidskristal op aarde gaat zwerven en een geest wordt. Een blauwprint, een afdruk van je identiteit blijft achter op aarde en kan niet 'naar het licht' gaan. De wereld zit er vol mee. 'Rogue Crystal Bundles' noemen ze dat in Human Design. Ik ben er een beetje gevoelig voor als ik me ervoor openstel, maar ik maak dan vooral contact met mijn eigen angsten en niet zozeer met het 'geestenrijk', waarna ik met mijn angsten ga dealen en het contact met de geesten weer verbreek, haha, euhm, juist, moving on

Deze geest, die achterblijft op aarde, is niet hetzelfde als de essentie van de overledene: die is allang naar het licht gegaan. Er is dus geen 'gevaar' in die zin, dat we niet juist overlijden, aangezien onze essentie altijd terugkeert naar het licht. In feite staat onze essentie nooit los van het licht. En onze essentie kan tijdelijk terugkeren in het Persoonlijkheidskristal om te verschijnen aan een geliefde, als dat juist is voor het levenspad van die persoon. Dit kristal verliest na de dood geleidelijk aan de imprint van de planeten op het moment van geboorte - daardoor wordt het schaduwachtig: een geest. Het gaat iets herhalen, op een bepaalde plek of bij een bepaalde persoon, en blijft hangen bij iets waar het zich mee identificeert. Volgens Teal Swan is het mogelijk om dit deel van onze 'vorm' ook naar het licht te sturen. Ik zie daarin een discrepantie met Human Design dat zegt dat een Persoonlijkheidskristal nooit kan terugkeren naar de dampkring als het niet op de juiste manier is gestorven. Ik weet het niet.

Maar ik legde een intuïtief linkje, dat voortkwam uit hoger weten. Als de mensheid collectief de fixatie op het Persoonlijkheidskristal (wie we denken dat we zijn/het verstand dat controle probeert te houden/het 'ego' in spirituele termen) gaat loslaten, ontstaat er ruimte voor de wijsheid van het lichaam, en de wijsheid van onze essentie. En vanuit die wijsheid dus ook weer de juiste stervensrituelen. Dan kunnen we collectief het Persoonlijkheidskristal loslaten en de ozonlaag weer beschermen. Milieuproblematiek komt dus voort vanuit onze hechting aan het ego en kan worden opgelost als we de identificatie daarmee loslaten. Maar goed, dat wisten we al. Ik kan me voorstellen dat dit heel vreemd klinkt voor de meeste mensen, en dat HD-mensen ook zoiets hebben van 'wat een levendige verbeelding heeft dat meisje', maar goed, het voelt als de waarheid voor mij.

Omdat ik zo gefocust ben op de vorm, op het lichaam en op het aflijnen van verstand en lichaam, schenk ik niet zoveel aandacht aan mijn licht-essentie. Ik heb in mijn opleiding geleerd om die vrij te maken en te laten stromen, en het is een automatisme geworden dat ik die dimensie in mezelf levend houd, en er losjes mee in verbinding sta en er volledig in ga staan op het moment dat het nodig is. Reading is vaak een 'oja, dat hogere weten heb ik ook nog'-ervaring. Een fijn, onverwacht moment van thuiskomen in mijn hogere frequentie. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik dat 'thuisgevoel' niet meer zo nodig heb om me thuis te voelen in mijn lichaam, persoonlijkheid en hier op aarde. Ik vind het eigenlijk wel prettig en grappig hier op aarde. Dat hogere hoeft voor mij niet zo, in die zin, dat ik niet ga reiken naar allerlei spirituele ervaringen, hogere dimensies, informatie over ascentie, contact met lichtwezens etcetera. Dat komt vanzelf wel op mijn pad. Dat is hoe ik in spiritualiteit sta. Ik leef volgens een praktische manier van spiritualiteit, door op mijn lichaam te vertrouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten