donderdag 9 juni 2016

Persoonlijke overleving en verrassend altruïsme

In mijn vorige blog had ik het al over het centrum van intuïtie. Dat is een centrum dat in de traditionele chakraleer niet voorkomt - er zijn negen Human Design-centra, en maar 7 chakra's.*

Human Design bedoelt met intuïtie het oerinstinct dat opereert in het moment, via het lichaam. De intuïtie wordt in de chakraleer geschaard onder het 6e chakra (helderziendheid, inzicht, beeldende intuïtie en dromen), het 1e chakra (veiligheid en overleven) en het 2e chakra (lekker in je lijf zitten).

Deze drie aspecten komen volgens Human Design uit het intuïtiecentrum. De bijbehorende organen zijn de milt en het lymfesysteem, en de officiële naam voor dit centrum is dan ook het Miltcentrum. De milt is immers het orgaan dat het bloed filtert, waarna het lymfesysteem ervoor zorgt dat alle ziektekiemen worden opgeruimd. Het is het centrum van gezondheid en welbevinden. Wie het niet gedefinieerd heeft, ervaart altijd het gevoel niet helemaal lekker in z'n vel te zitten, te kwakkelen of vaak ziekjes te zijn. Onder invloed van de gezondheid van een persoon met gedefinieerde intuïtie kan hij zich wél goed voelen. Daardoor kan hij vasthouden aan situaties die vanuit breder perspectief eigenlijk niet goed voor hem zijn.

Mijn weg voert me de laatste dagen langs dit centrum, alsof er even een schijnwerper op wordt gericht. Met behulp van een ingenieuze show-don't-tell onderwijst het leven me in de kenmerken van de intuïtie. (Zie vorige blog.)

Ik heb het centrum 'gedefinieerd': mijn intuïtie is dus altijd actief en mijn lymfesysteem verwerkt ziektekiemen op een consistente manier. Ik ben dan ook bijna nooit ziek. Griepjes en verkoudheden gaan over het algemeen aan mij voorbij. Als ik wel ziek ben, is er écht iets aan de hand. Dit is het teken dat ik gedurende langere tijd de signalen van mijn lichaam heb genegeerd. Op de middelbare school en de kunstacademie deed ik dat. Gevolg: mijn genetische aanleg voor eczeem kwam als een razende tot uiting. Ik ben nu eindelijk zover dat mijn lichaam de balans ver genoeg heeft hersteld om mij weer een consistent gevoel van welbevinden te geven.

Mijn chart. Het milt- of intuitiecentrum is het bruine driehoekje links.

Mijn intuïtie werkt onbewust, omdat op de chart mijn kanalen daarin niet volledig zwart zijn, maar (grotendeels) rood. Ik heb de afgelopen drie jaar stapje voor stapje inzicht gekregen in het gevoel van dit centrum. Ik ben me, met andere woorden, bewust geworden van het intuïtieve bewustzijn. Dat was nog best lastig. Het miltcentrum spreekt namelijk heel zachtjes, en maar één keer. Als je de waarschuwing niet hebt gehoord, jammer dan, en betaal de prijs. Dit komt doordat de intuïtie alleen in het moment gewaar is en onze zintuigen elk moment weer nieuwe informatie doorgeven, waaruit weer een ander signaal komt.

Het hoofd spreekt twee keer zo hard als het instinct. En de emoties spreken weer twee keer zo hard als het hoofd. Met andere woorden: ons overlevingsinstinct is erg kwetsbaar.

Ik heb een cursus Intuïtieve Ontwikkeling gedaan die overliep in Healing en nu in Reading. Ik heb geleerd om naar de zachte stem van mijn intuïtie te luisteren. Om mijn hoofd stil te laten zijn en het onderscheid tussen al die verschillende stemmen in mij te maken. Dat heeft erin geresulteerd dat ik nu uitstekend in staat ben om met mijn lichaam te communiceren. Dat ik weet (en doe) wat nodig is voor mijn welbevinden op dit moment. Een slokje water, mezelf even masseren, uit het zonlicht, een wandeling maken… En ook de kleine pijntjes en kwaaltjes van het menselijk lichaam kunnen op mijn begrip rekenen. Soms zijn ze versluierd of nog niet echt merkbaar. Maar ik vang ze nu véél eerder op dan vroeger. Ik ga ernaartoe met mijn aandacht, voel, word gewaar wat ze nodig hebben, en geef ze dat.

Graag maak ik mijn blogs tastbaar**. Dus als ik schrijf dat ik stil mag zitten, thuis mag blijven, in plaats van mijn isolatie te doorbreken, dan geef ik hierbij een fysiek voorbeeld. Mijn lichaam onderstreepte dit namelijk door pijntjes in mijn knieën. Die waren al langere tijd onder de oppervlakte aanwezig (die pijntjes, hè, niet die knieën, we zijn hier niet aan het zwemmen, even je aandacht erbij houden) maar door een Reading van een medecursist werd ik het me gewaar. En toen ik ermee in contact trad voelde ik dus deze boodschap.

Dat kan misschien lijken alsof jij dit ook moet kunnen. Alsof jij ook zo'n goed lichaamsbewustzijn zou moeten hebben. Alsof de instinctieve intuïtie te trainen is voor iedereen, waarna je een bepaalde vaardigheid verkrijgt die iedereen in potentie bezit. Maar dat is niet zo. Ongeveer de helft van de mensen kan dit trainen, de andere helft zal het altijd in vlagen blijven ervaren, omdat het centrum open is. En dat is ook goed. Zo kunnen ze de wijsheid ontwikkelen om niet vast te houden aan situaties die niet goed voor ze zijn. Zo voelen ze heel duidelijk hoe gezond de ander is, en kunnen ze die gidsen in de richting van gezondheid.

Dat was mijn boodschap. Altruïstisch hè? So unlike me, helemaal niet navelstaarderig, ik sta er versteld van. Mijn onbewuste 10-57-kanaal is puur voor mijn eigen overleving, niet voor die van anderen.

En mijn profiel 3/5 is ook al niet echt bezig met het welzijn van de ander. Lijn 3 is bewust, en die is op zichzelf gericht, op z'n pessimisme en z'n eigen proces van trial en error. Maar lijn 5 is onbewust en transpersoonlijk, generaliseert graag ervaringen voor anderen om ze te leiden. Als ik anderen help, gaat dat dus onbewust. Vandaar dat ik het zo opmerkzaam vond dat het nu bewust gaat - ik ben van mezelf gewend dat ik voornamelijk in mezelf geïnteresseerd ben, niet in de ervaring van anderen. Tja, dat is eerlijk. Met poort 13.4 word ik het vaak moe om naar mensen te luisteren. Maar ach, dat hoort erbij. Dat zal me leren om de verkeerde mensen op me in te laten pluggen. Want daar raak ik écht uitgeput van. Als mijn sacrale centrum de energie heeft voor contact, merk ik het minder. Ik kan niet zeggen dat ik graag luister naar mensen in het algemeen. Maar wel als ik je mag, en als mijn onderbuikgevoel 'ja' zegt. Dus vat dit niet verkeerd op. Check. Dit is ook mijn 3/5 profiel: de paranoia van lijn 5, die bang is fouten te maken waarmee de projectie van anderen op hem negatief wordt. Die mijn poort van vervreemding (56) naarstig in het oog houdt om te speuren naar potentieel vervreemdende opmerkingen die me kunnen isoleren.

Maar goed, genoeg navelstaarderij, ik had het gevoel dat ik het moest zeggen, dus hopelijk heeft een dierbare lezer er ook iets aan. Waarschijnlijk komt mijn ene bewuste poort 50 dan nog even om de hoek kijken: hier een hap waardevolle waarden voor uw plezier, ten behoeve van de zorg voor de ander. Pff, snel weer weg met die verantwoordelijkheid, laat ik een tv-serie gaan kijken.

*Het negende centrum is het ego-centrum, dat zich sinds het ontstaan van het chakrasysteem heeft afgesplitst van het G-centrum. Beide staan representatief voor verschillende aspecten van het hartchakra, zoals eigenwaarde en liefde. Het ego-centrum geeft daarbij onderdak aan een gezond of ongezond ego, dat op het materiële vlak van het leven goed uit de voeten kan, en het G(ps)-centrum gaat over je richting in het leven, liefde in al haar verschillende vormen, en identiteit. Zelf vind ik het ego-centrum erg veel raakvlakken hebben met het zonnevlechtchakra zoals dat in mijn opleiding wordt onderwezen. Volgens de oude chakraleer is dat de traditionele plaats van het ego. Maar in Human Design is het solar plexus-centrum juist de herberg van de emoties. Het heeft me 4 jaar gekost om hier achter te komen. Ik mocht blijkbaar eerst alle verschillen zelf aan den lijve ondervinden, hypotheses opstellen en invoelen, voor ik door een serendipiteit van het leven deelgenoot werd gemaakt van de kennis over de overgang van 7 naar 9 centra.

**Ook al is al geruime tijd het kanaal van Abstract Denken gedefinieerd door de planeten, die mij een beetje doet zweven en het me onmogelijk maakt om mijn hoofd tot die weldadige essentie-rust in de kern te brengen. Nog even uitzingen… Eind juni zou het volgens mij weer voorbij zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten