maandag 19 oktober 2015

Bron van overvloed

Wanneer je wensen uitkomen, heeft het ego de neiging om te protesteren. "Hoe vreemd dat ik hier nu ben, dat ik dit nu heb, ik kan het niet geloven, het voelt zo onwerkelijk!" Daarmee begin je eigenlijk je goede werk ongedaan te maken, de manifestatie die je wilde. Neem het in eigendom, het behoort jou toe. Als jij wint, wint iedereen, en jouw wens zal ten goede komen van de hele wereld, de mensheid, het milieu en de dieren.

Het loslaten van de gewoonte om te piekeren en angstige, obsessieve gedachten te hebben, dat is iets dat ik de afgelopen weken intensief heb gedaan. Daarbij heb ik veel om hulp gevraagd aan aartsengel Michael, en wauw, dat werkt. Bam. Ik voel me zo licht, zo vrij, vol vertrouwen dat alles loopt zoals het moet lopen, dat ik ondersteund word! Dit is een heel krachtige transformatie.

Om dit licht te kunnen dragen, om in vertrouwen door te kunnen blijven lopen, heb ik het nodig gehad om fysiek sterker te worden. Gelukkig heb ik een sportief baantje gekregen (post bezorgen) een paar maanden terug, waarmee ik stapje voor stapje conditie heb opgebouwd. Nu bruis ik van energie, en ik ben niet meer bang dat ik moe word, buiten adem raak, dingen niet aankan. Ik heb meer kracht dan ik denk, dat is mijn mantra geweest, die maanden. En dat heeft zichzelf bewezen.

Het adres van ons nieuwe huisje vertaalt zich als 'bron van overvloed'. Ik ga het hier uiteraard niet geven, maar het heeft iets te maken met het getal 8. Het is een plek van oneindig opwellende overvloed, voor mezelf, om mijn creativiteit te ontwikkelen, en om anderen te helpen. Zo voelt het. Het begin van een nieuw hoofdstuk, nadat ik het oude heb afgesloten.

Nu ik een stevige basis heb in mijn wortelchakra - ik heb immers niet voor niets een huisje gemanifesteerd, dat kan pas wanneer je innerlijk een stevig basisgevoel hebt opgebouwd, alsof het huis er al was - heb ik de ruimte me meer op andere dingen te richten. De hoogte en de breedte ingaan.

Wat betreft die hoogte: ik kan mijn spirituele gaven nóg meer ontwikkelen, en opmerkelijk genoeg gebeurde dat op vermomd via de tv-serie Scorpion, waarin een team genieën de wereld redt van rampen. Het is in feite een grote ontlading voor de eenzaamheid en afscheiding die gepaard gaan met het uniek-zijn, het anders-zijn dat komt met een gave. In hun geval een hoog IQ, in mijn geval hooggevoeligheid (wat grappig genoeg te maken heeft met EQ). Ik heb niet een bijzonder hoog IQ (iets van 119 in de nationale IQ-test van een jaar geleden), maar ik heb wel een groot deel van mijn leven besteed met naar school gaan en de nadruk die daar ligt op intelligentie - vooral op het gymnasium. Intelligentie was in die wereld enerzijds iets wat bijna heilig was, maar aan de andere kant was het niet 'cool' om het te zijn, was je een 'studie'. De nadruk die op rationele intelligentie lag, heb ik in balans gebracht door naar de kunstacademie te gaan, te reizen naar plekken om gewoon te 'zijn' en alle imago los te laten, en nu een opleiding te volgen die zich richt op de rechterhersenhelft, de intuïtieve ontwikkeling.

Ook heeft de manier waarop een hoog IQ werkt voor mij raakvlakken met helderweten. Het genie waar de tv-serie op gebaseerd is (Walter O'Brien) legde in een interview uit dat hij op een haast intuïtieve manier oplossingen ziet voor problemen. Helderweten is de paranormale gave van het kruinchakra, waardoor je ineens, intuïtief, iets weet dat je voorheen nog niet wist. Sommige mensen zijn vooral helderziend (zien innerlijk of buiten zichzelf beelden van bijv. aura's, overledenen, engelen of energie) heldervoelend (voelen via hun eigen lichaam boodschappen via gevoelens en gewaarwordingen, voelen andermans gevoelens en pijn) of helderhorend (horen innerlijke stemmen en stemmen van spirituele leiding), maar helderweten is mijn meest dominante healing-tool. Maar ik vertroebel dat vaak door er niet op te vertrouwen, en beelden, gevoelens of stemmen te vragen of forceren om mijn intuïtieve indruk te bevestigen, omdat die tastbaarder zijn. En zowel deze tv-serie als mijn cursus helpt me om meer op die intuïtieve momentopnames te vertrouwen, de kennis die zich in mijn geest ontvouwt alsof het er altijd al was, en dit te vieren! Intelligentie, het mag toegejuicht worden, als je het voor het grotere goed gebruikt, dat is de boodschap van deze serie. Voor mij persoonlijk vertaalt zich dit in: alle remmingen en twijfels die nog op mijn intelligentie en helderweten zitten, mag ik loslaten, zodat ik mezelf en anderen nog beter kan helpen. Intelligentie, rationaliteit, logica en linkerhersenhelftdenken zijn niet alléén onderdeel van een soort modern onderdrukkingsmechanisme, het is ook een grote samengebundelde gave die op een hartverwarmende manier gebruikt kan worden. Het is maar net hoe je het gebruikt, zoals met alle dingen.

“…because nerds like us are allowed to be unironically enthusiastic about stuff… Nerds are allowed to love stuff, like jump-up-and-down-in-the-chair-can’t-control-yourself love it. […] when people call people nerds, mostly what they’re saying is ‘you like stuff.’ Which is just not a good insult at all. Like, ‘you are too enthusiastic about the miracle of human consciousness’.”- John Green

Wat betreft die breedte: ik heb het hier over mijn hartchakra, en het opbouwen van een netwerk. Er bestaan in feite maar twee dingen: angst en liefde. Je kunt een beslissing maken gebaseerd op schaarste, afscheiding, twijfel, (financiële) zekerheid, wrok en dergelijke, of op basis van liefde. En waarom zou je niet voor dat laatste kiezen? (Why not choose kindness?) Dat is geen retorische vraag, maar een deur die je opent om de verborgen angstmechanismen die in je zitten aan het licht te brengen, en gelukkig hoef je dit niet alleen te doen, maar kan je dit vervolgens loslaten met aartsengel Michael - zo handig! Serieus, als je tot je volle potentieel wilt komen, vraag hem om hulp, want al die angsten heb je gewoonweg niet nodig.

Een paar weken geleden had ik een bijzondere Healingles. Eerst deden we regressie, toen zelfhealing en een week later gaven we een healing. In een herinnering aan een vorig leven was ik een soort priesteres, rond 40.000 voor Christus, in een kristallen tempel, die in feite alleen maar diende om een hoge frequentie aan pure liefde, puur roze zacht christuslicht, de wereld in te zenden. Dat was mijn hele levensdoel: liefde, en ik baadde erin. Die tempel kan ik nu om me heen zetten wanneer ik wil. Maar ik ben op straat - lees: in de trein - niet zo liefdevol als ik wel wil zijn. Ik zit vaak vijandig mijn plekje te verdedigen, energetisch gezien, en de blikken van mensen terug te staren naar waar ze vandaan kwamen - of lichaamsopeningen naar keuze - en dan word ik zo boos en bang naar de wereld om me heen. Met de garderobe aan aurabeschermingen waar ik mezelf mee afscherm kan je een kledingkast vullen. Terwijl: als ik in liefde ben, is er geen afscherming nodig. Dat weet ik. Dus nadat ik dit visioen kreeg, was mijn vraag: hoe kan ik op straat die eenheid en liefde ervaren?

Het antwoord kwam een halfuur later toch weer via die wortels. Door van mijn eigen lichaam te houden. Want ik kijk alleen maar in die mate vijandig naar andere mensen, als ik naar mezelf kijk. De vijandigheid die ik voel als iemand mij fysiek eens lekker opneemt met een onprettige blik, doe ik precies mezelf aan als ik in de spiegel kijk. De vijandigheid die ik voel als er iemand naast me gaat zitten in de trein, voel ik in diezelfde mate op mijn eigen stoel. Dus ik ben hierin geleid naar het antwoord. Eerst door het in mezelf te healen via een fysiek kwaaltje dat zich niet liet ontkennen, en toen door het in een ander te healen die ermee matchte. Want het werkt ook andersom: ik mag er pas zijn als er iemand anders bij is en ik diegene kan helpen - een overtuiging die mij weliswaar belemmert om onvoorwaardelijk in liefde te zijn, maar die me ook laat zien hoe liefdevol ik wel niet kán zijn! Ook al denk ik dat ik er iemand anders voor nodig heb: dat laat zien waar ik toe in staat ben. En ook dat ik kan kiezen om altijd zo liefdevol te zijn.

De volgende stap was het dus te healen in de ander. En dat was precies het juiste en meest bekrachtigende. Want in feite heal je door een ander te healen, juist jezelf. Ik ontdekte hoeveel liefde ik ontwikkelde toen iemand anders ook ongeduldig en afwijzend was naar haar eigen lichaam, toen ik bij voorbaat al wist wie ik toegewezen zou krijgen en wat ons gematchte thema zou zijn, en ik voelde zoveel ontroering en dankbaarheid toen ik deze zelfafwijzing met tranen in mijn ogen liefde gaf, bij mezelf en bij haar, want de hoeveelheid pijn die je jezelf aandoet, is het grootst, men oh men, waarom zijn we zo hard voor onszelf?!... Vanuit de valse overtuiging van je angst, je ego: dat wanneer je jezelf iets éérst aandoet, een ander je niet meer pijn kan doen. Maar een ander kan jou pas pijn doen wanneer je jezelf pijn doet. Zo mooi!

Dus, zuivere intelligentie en liefde: ze gaan hand in hand, en wauw, de kracht die er dan ontstaat kan bergen verzetten! Linker- en rechterhersenhelft in optimale balans, een hoofd vol snelle verbindingen, in dienst van je hart, die als continue geleider vol compassie inzichten en kennis de wereld in brengt.

Dat is mijn bron van overvloed, en met een basis vrij van angst kan zich dit oneindig vermeerderen. Daar staat ons nieuwe huisje voor. Eigenlijk is het er slechts een afspiegeling van: in mezelf heb ik die basis inmiddels. En dat betekent niet dat ik op het station moet slapen - volgens mijn docente kun je alles aan met een stevig basischakra, maar op een station slapen is niet echt mijn levensdoel - maar wel dat ik thuis ben waar ik ook ben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten